Cultuurfondsen

Voor culturele projecten kunt u een beroep doen op verschillende Haagse en landelijke fondsen. Er zijn verschillende fondsen voor verschillende kunstdisciplines.

Haagse fondsen

CultuurSchakel

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurschakel.nl.

Fonds 1818

Bij 'Fonds 1818 tot nut van het algemeen' kunnen stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk een donatieverzoek indienen voor projecten met een (cultureel) maatschappelijk doel. Een typisch Haags fonds, voor de hele regio. Meer informatie vindt u op de website www.fonds1818.nl.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting biedt steun aan instellingen en verenigingen die zich inzetten voor het algemeen belang van mens en dier. Meer informatie vindt u op de website www.bylandtstichting.nl.

Kijk voor meer fondsen uit Den Haag op de website www.denhaagdoet.nl.

Landelijke particuliere fondsen

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Het fonds heeft een landelijk bureau voor de nationale aanvragen en per provincie een afdeling voor regionale aanvragen. Den Haag heeft een eigen ambtelijk secretaris. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurfonds.nl of onder www.cultuurfonds.nl/zuid-holland.

Het VSBfonds

Het VSBfonds steunt projecten in de gehele kunst- en cultuursector. Van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst. Meer informatie vindt u op www.vsbfonds.nl.

Fonds 21

Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Dat doet het fonds door het steunen van ideële doelen gericht op kunst en cultuur en op jongeren en maatschappij. Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Meer informatie vindt u op www.fonds21.nl.

BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken. Het fonds komt voort uit de culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design van Stichting DOEN. Meer informatie vindt u op de website bankgiroloterijfonds.doen.nl.

Cultuur-Ondernemen

Stichting Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars, creatieven en culturele organisaties en zet creativiteit in bij andere sectoren zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Meer informatie vindt u op www.cultuur-ondernemen.nl.

Fondsen rijksoverheid

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld om de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector te stimuleren. De fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor kunstenaarsinitiatieven. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied. Een overzicht van deze fondsen vindt op de website www.rijksoverheid.nl.

Internationale fondsen

Dutch Culture is de landelijke informatiemakelaar voor professionals in de culturele en diplomatieke sector met internationale culturele ambities. Kijk op dutchculture.nl voor meer informatie. Nog meer internationale ambities? Kijk op: ec.europa.eu/programmes/creative-europe.

Gepubliceerd: 7 december 2017Laatste wijziging: 10 juni 2021