Commissies Ruimte en Samenleving houden werkbespreking verplaatsing raamprostitutie Sporendriehoek

De commissies Ruimte en Samenleving houden 3 juli een werkbespreking over de verplaatsing raamprostitutie Sporendriehoek.

In het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities 2018-2022’ is aangegeven dat het college zich zal inzetten om de werksituatie voor de Haagse sekswerker te verbeteren, uitbuiting te bestrijden en overlast voor de buurt te beperken.

In dat kader heeft het college aangegeven open te staan voor particuliere initiatieven om de raamprostitutie in haar geheel te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij het Schenkviaduct, ten noorden van de Lekstraat, waarbij sekswerkers goed in beeld blijven van de gemeente en hulpverleners en het welzijn en de veiligheid beter geborgd zijn.

De commissie Ruimte heeft aangegeven graag de perspectieven van diverse belanghebbenden op deze aangekondigde plannen omtrent verplaatsing te willen ontvangen. Voor deze werkbespreking zijn ambtenaren, bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, wetenschappers en particuliere organisaties uitgenodigd om hun visie op de plannen te delen met de raadsleden. Ook de commissie Samenleving is uitgenodigd.

Programma

Het programma van de werkbespreking ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Ambtelijke toelichting
 • Bewoners
 • Welzijn sekswerkers
 • Wetenschap
 • Particuliere ideeën
 • Sluiting

    De werkbespreking volgen?

    De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen op denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.

    Gepubliceerd: 1 juli 2019Laatste wijziging: 1 juli 2019