Commissie Leefomgeving sprak over ondergrondse restafvalcontainers

De commissie Leefomgeving sprak woensdag 3 juli over ondergrondse restafvalcontainers.

Tweeminutendebat

De commissie ving aan met twee tweeminutendebatten over groen rondom Europol en buitenruimte Plein 1813.

Groen rondom Europol

Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, de heer De Mos, gaat in op de gestelde vragen en zegde toe te gaan kijken hoe in de omgeving van betreffende speelvoorziening een degelijke speelvoorziening kan komen. Uiterlijk in het najaar 2019 wordt de commissie hierover geïnformeerd.

Buitenruimte Plein 1813

Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, de heer De Mos, gaat in op de gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Hij kijkt bij de werkzaamheden van tram 1 waar vergroening mogelijk is.
 • Datzelfde gaat hij doen bij de geplande rioleringswerkzaamheden.

  Ondergrondse restafvalcontainers

  De commissie vervolgde met de bespreking van het Voorstel van het college inzake Overige ondergrondse restafvalcontainers. Sinds de gemeente in 2009 de ondergrondse restafvalcontainers (orac's) is gaan plaatsen hebben orac's bijgedragen aan een schoner Den Haag. Deze plaatsing van containers gebeurt op basis van vijf raadsbesluiten, uitgewerkt in vijf programma's. Bij de plaatsing van de containers spelen diverse randvoorwaarden een rol. Binnen deze voorwaarden heeft het college uit de eerste drie programma ’s bijna alle containers kunnen plaatsen, maar 180 niet. De oorzaak daarvan is dat er geen locatie gevonden kon worden die voldeed aan de genoemde randvoorwaarden. Het gaat om de buurten in de stadsdelen Scheveningen, Segbroek, Escamp en Centrum.

  De commissie had vragen en opmerkingen over o.a.:

  • Het af willen van afval op straat;
  • of de niet geplaatste ondergrondse containers verspreid zijn of niet;
  • over aan welke inpandige oplossingen er gedacht wordt;
  • de maximale loopafstand en met een acceptabel maximum;
  • hoe de communicatie met bewoners loopt;
  • of er opgetreden kan worden tegen bijplaatsingen;
  • het aantal ondergrondse containers waarvan de loopafstand langer wordt;
  • dat het langer worden van de loopafstand voor ouderen onwenselijk is;
  • de vraag zorgvuldig met bewoners te communiceren;
  • wat men zich moet voorstellen bij minicontainers;
  • extra aandacht voor participatie van bewoners;
  • dat participatie altijd het uitgangspunt moet zijn;
  • er geen keuze gemaakt moet worden tussen ondergrondse containers of alternatieve maatregelen maar deze aanvullend op elkaar inzetten;
  • dat het afstandscriterium in overleg met de buurt moet;
  • of de ondergrondse containers al zijn gekocht en of er nog eenzelfde type als in Amsterdam mogelijk is;
  • hoe burenhulp gestimuleerd kan worden;
  • en hoeveel ondergrondse containers er nodig zijn om alle zakken van de straat te krijgen.

     De vergadering terugkijken?

     De volledige vergadering is online terug te zien.

     Gepubliceerd: 3 juli 2019Laatste wijziging: 3 juli 2019