Commissie Bestuur sprak over corona

De commissie Bestuur sprak woensdag 30 september over noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus. Ook besprak de commissie de coronacrisis.

Noodverordeningen

De commissie ving aan met de bespreking van noodverordeningen. Noodverordeningen kunnen door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio worden vastgesteld bij (crisis)situaties van beperkte tijd. De commissie besprak noodverordeningen van 15 juli, 10 augustus, 21 augustus en 20 september ter bestrijding van het coronavirus.

De commissie stelde vragen over en plaatste opmerkingen bij onder andere:

 • de veiligheidsregio’s;
 • de rol van de gemeenteraad;
 • de democratische legitimiteit;
 • de mondkapjesplicht;
 • de culturele instellingen;
 • en scholen.

Toezegging

De burgemeester, de heer Van Zanen gaf antwoord op de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat hij eind december met een verantwoordingsdocument komt.

Coronacrisis

De commissie vervolgde met de bespreking van de coronacrisis. De leden van de commissie kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college en kunnen met elkaar van gedachten wisselen over de aanpak van de coronacrisis. 

De commissieleden stelden vragen over en plaatsten opmerkingen bij onder andere:

 • Den Haag als brandhaard;
 • mondkapjes;
 • onderwijs(achterstanden);
 • opvang van daklozen;
 • huisuitzettingen;
 • jongeren;
 • gezondheidsverschillen in de verschillende wijken;
 • BCO;
 • testlocaties en testcapaciteit;
 • horeca;
 • culturele sector;
 • evenementen;
 • ventilatie op scholen;
 • sneltesten;
 • nazorg corona patiënten;
 • lokaal maatwerk;
 • de verkiezingen;
 • handhaving;
 • voorlichtingscampagne;
 • arbeidsmarkt;
 • toerisme;
 • TOZO;
 • en armoede.

Toezeggingen

De burgemeester, de heer Van Zanen gaf antwoord op de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat hij morgen met informatie komt over panden van regionaal belang.

Wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, de heer Bredemeijer beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Hij stuurt Informatie naar de raad met een inventarisatie van ventilatie op (Haagse) scholen.
 • Hij komt schriftelijk terug, met de kanttekeningen die hij daarbij heeft gemaakt, op de cijfers over afwezigheid in het onderwijs.
 • Hij gaat gericht kijken naar de problematiek van mondkapjes, die op straat achterblijven.

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, mevrouw Parbhudayal beantwoordde de aan haar gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Er wordt op de testlocatie in Nootdorp meegewerkt aan kwaliteitsonderzoek naar sneltesten. Bij de volgende update over corona worden de uitkomsten hiervan, als die er dan al zijn, met de raad gedeeld.
 • Zij gaat kijken naar de brieven van de GGD naar aanleiding van het signaal, dat die onduidelijk zouden zijn.
 • Zij gaat kijken naar de inzet van buitenlandse gediplomeerde artsen en verpleegkundigen.

Wethouder Sociale zaken en Werk, de heer Van Alphen beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat hij samen met wethouder Parbhudayal gaat kijken naar het eventueel verstrekken van mondkapjes aan minima en dat hij hier binnenkort op terugkomt.

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is online terug te zien.

  Gepubliceerd: 1 oktober 2020Laatste wijziging: 1 oktober 2020