Bredere overkapping A12 bij Malietoren

De Koekamp en het Haagse Bos zijn samen een uniek groengebied. Veel mensen zoeken er ontspanning. Door de overkapping bij de Malietoren over de Utrechtsebaan te verbreden met ongeveer 25 meter, ervaren wandelaars en fietsers de oversteek meer als een geheel.

  Op de overkapping komt een fiets- en voetpad tussen struiken en bomen. Samen met de overkapping van de Utrechtsebaan krijgt de Koekamp ook een flinke opknapbeurt. Den Haag werkt hiermee aan een herkenbaar Haagse stadsentree nabij het station Centraal.

  Het ontwerp voor de bredere overkapping
  Het ontwerp voor de bredere overkapping

  Raadsbesluit

  De gemeenteraad heeft op 14 februari 2019 ingestemd met de definitieve plannen. Ook het plan voor het verbeteren van de Koekamp is vastgesteld. Beide plannen zijn met elkaar verbonden.

  Bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

  Om de plannen te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp- bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 juli 2019.
  Meer informatie vindt u op Koekamp, Malieveld, Haagse Bos - Bestemmingsplan.

  Bekijk de video over de groene stadsentree (Youtube-kanaal van de gemeente)

  Planning

  De planning ziet er als volgt uit:

  • Aanvraag vergunningen: zomer 2019;
  • Start uitvoering: 4e kwartaal 2019 (onder voorbehoud).

     Meer informatie

      Zie ook
      Verbeteren Koekamp

      Gepubliceerd: 15 februari 2018Laatste wijziging: 5 november 2019