Zicht op skyline van Den Haag

Begroting 2021-2024

Het Haagse stadsbestuur presenteert ondanks de gevolgen van de coronacrisis een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven gelijk zijn. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld besteedt.

Het bestuur wil de stad sterker maken voor de toekomst en zoveel mogelijk doelen uit het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad' uitvoeren. Een grote uitdaging door de financiële gevolgen van corona. Want aan de ene kant geeft de gemeente door de coronacrisis meer geld uit. Bijvoorbeeld aan extra uitkeringen of het anders indelen van openbare plekken. Aan de andere kant krijgt de gemeente minder geld binnen, bijvoorbeeld minder parkeergeld en belastingen. Het virus is bovendien nog niet weg. De sociale en economische gevolgen zijn nog niet volledig zichtbaar en zeker nog niet voorbij.

Sterker voor de toekomst

Uitgangspunt van het college blijft om de stad sterker te maken voor de toekomst. Daarom wil het bestuur dat zoveel mogelijk ambities uit het coalitieakkoord gewoon doorgaan. In de programmabegroting 2021-2024 staat hoe de gemeente dit financieel doet.

 • Voor een aantal dringende problemen in de stad is er budget vrijgemaakt
 • Gekeken wordt of projecten sneller kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld met Enecogeld, om de economie te helpen herstellen
 • Er is een Corona-buffer gemaakt om hogere kosten van de gemeente door Corona op te vangen, zodat er niet hoeft te worden bezuinigd en de plannen uit het coalitieakkoord kunnen doorgaan

  Sluitende begroting grote uitdaging

  Om een sluitende begroting te krijgen, moet de gemeente de algemene reserve gebruiken. Natuurlijk is zo’n reserve daar ook voor bedoeld. Maar de gemeente loopt ook nog andere risico’s. Zij vult de reserve weer aan zodat de stad tegen een stootje kan.

  Steun van het Rijk

  De gemeente blijft het Rijk erop wijzen dat extra steun belangrijk is. Ook blijft Den Haag bij het Rijk vragen om duidelijkheid over hoeveel geld zij krijgt voor het Gemeentefonds. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Jaar na jaar is vooraf niet duidelijk hoe hoog de Rijksbijdrage zal zijn.

  Zorgen voor goede zorg

  De financiële verhoudingen tussen de Rijksoverheid en de gemeenten groeien meer en meer scheef. Het Rijk geeft taken over aan gemeenten. Maar het geld om die taken uit te voeren, blijft uit of is te weinig. De gemeente vindt dat iedereen goede zorg verdient. Daarom lost zij de tekorten in de zorg nu op.

  Eneco-opbrengst voor lange termijn

  De gemeente gebruikt de opbrengst van de Eneco-verkoop om de stad te verbeteren. Verbeteringen waar Den Haag niet alleen vandaag iets aan heeft, maar juist voor lange tijd. De opbrengst uit de verkoop wordt onder andere gebruikt voor betaalbare woningen, betere bereikbaarheid en de overstap naar schone energie. Bovendien hebben die investeringen een positief effect op de economie.

  Inkomsten en uitgaven

  Inkomsten

  Onderwerp Inkomsten (bedragen in € miljoen)
  Bewoners € 403
  Bedrijven € 71
  Andere overheden € 1.867
  Spaargeld gemeente € 215
  Overig € 166
  Totaal € 2.722
  Inkomsten

  Uitgaven

  Onderwerp Uitgaven (bedragen in € miljoen)
  Werk en inkomen € 626
  Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid € 579
  Overhead € 287
  Financiën € 181
  Buitenruimte € 178
  Stadsontwikkeling en wonen € 160
  Onderwijs € 138
  Cultuur en bibliotheek € 115
  Stadsdelen, integratie en dienstverlening € 103
  Duurzaamheid, milieu en energietransitie € 100
  Mobiliteit € 73
  Openbare orde en veiligheid € 66
  Sport € 60
  Economie € 37
  Gemeenteraad € 9
  College en bestuur € 8
  Totaal € 2.722
  Uitgaven

  Meer informatie

  Gepubliceerd: 8 september 2020Laatste wijziging: 19 oktober 2020