Begeleidingscommissie Rotterdamsebaan

De begeleidingscommissie Rotterdamsebaan bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangengroepen uit de omgeving van de Rotterdamsebaan.

De begeleidingscommissie is gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die met het hele project te maken hebben. Zoals de monitoring van maatregelen uit de Milieueffectrapportage en het ontwerp van de in- en uitgangen van de tunnel. De begeleidingscommissie Rotterdamsebaan komt minimaal 3 keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Vergaderdata

De begeleidingscommissie Rotterdamsebaan komt in 2020 bijeen op:

  • woensdag 28 oktober

De begeleidingscommissies

Sinds 2013 waren er 3 begeleidingscommissies: Binckhorst, Vlietzoom/knooppunt Ypenburg en Tunnel. In deze commissies lag de nadruk op de voortgang van het project, de bestuurlijke procedures die doorlopen werden en ontwerp- en inrichtingskwesties.

Het project Rotterdamsebaan wordt sinds januari 2016 uitgevoerd. Het overleg met de omgeving is daarom in overleg met de aannemer aangepast zodat het past bij deze fase van de werkzaamheden. Sinds juli 2016 zijn de 3 begeleidingscommissies samengevoegd en zijn er per deelgebied Burenoverleggen waarin de werkzaamheden worden besproken die in uitvoering zijn of komen. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Rotterdamsebaan klaar en zijn er geen Burenoverleggen meer. Het laatste Burenoverleg werd georganiseerd op 2 juli 2020.

    Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

    Gepubliceerd: 29 januari 2018Laatste wijziging: 20 november 2020