Opening tentoonstelling 'Beweegredenen', 15 december 2018

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Wat een eer, om deze bijzondere expositie te mogen openen!
Een prachtig initiatief van Pulchri en de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten.

En wat mooi, dat studenten van de Haagse Hogeschool een hulpmiddel hebben bedacht
waarmee kinderen met een handicap kunnen schaatsen.
Vernoemd naar de eerste twee studentes, die aan dit project hebben gewerkt:
Vera en Anne.

In februari heb ik een ontwerp van deze ‘VerAnne’ mogen bekijken, tijdens een bezoek aan de Hogeschool.
Ik was toen al onder de indruk.

En nu is het dan zover dat ie in productie kan worden genomen.
De Haeghe Groep zal zowel de assemblage als de distributie verzorgen.
Ook daarmee ben ik erg blij.

Dat wij hier vandaag hier bijeen zijn, bewijst weer eens te meer hoeveel creativiteit en betrokkenheid er in Den Haag huist.
Creativiteit, waaruit de VerAnne ontsproot.
En natuurlijk een groot deel van de kunstwerken die hier bijeen zijn gebracht.
Betrokkenheid, die blijkt uit de overdonderende respons van de Pulchri-leden en anderen op het initiatief voor deze verkoopexpositie.

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten timmert hard aan de weg om mensen met een handicap aan het sporten te krijgen.
Daarin vindt u de gemeente aan uw zijde.

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking.
Ook inwoners van Den Haag die een beperking hebben, moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Maar rekening houden met deze groep mensen betekent niet:
specifiek beleid opstellen.
Dat moet gewoon een automatisch gaan.
Het moet standaard  in alle beleidsterreinen terugkomen.
Dus óók in de sport.
Dat is afgelopen voorjaar nog eens expliciet in het Coalitieakkoord gezet.
In 2020 vinden in Den Haag zowel de Special Olympics als de Invictus Games plaats.
Die twee prachtige evenementen vormen een extra stimulans om de Haagse sportvoorzieningen voor mensen met een handicap structureel te verbeteren.

Den Haag wil een stad zijn waarin  iedereen mee kan doen en die geborgenheid biedt aan al haar inwoners.
Sport speelt daarin een belangrijke rol.
Niet alleen is sportief bewegen heel gezond.
Sport kan mensen maatschappelijk activeren, met elkaar in contact brengen.

Sport slaat bruggen tussen groepen mensen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen.

Voor mensen met een handicap  geldt dat misschien nog wel sterker.
Sport helpt je letterlijk de deur uit.
En sport helpt je vooruit.
Letterlijk en figuurlijk.
Daar zal de gemeente aan blijven werken.

Dankzij de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, de Haagse Hogeschool en Pulchri kunnen Haagse kinderen met een handicap binnenkort schaatsen.
Op de Uithof, die voor drie jaar ijs en begeleiding heeft toegezegd.

Hoog tijd, lijkt me, om het prototype te onthullen!

Gepubliceerd: 14 maart 2019Laatste wijziging: 10 april 2019