Ondergrondse restafvalcontainers Zeeheldenkwartier (wijk 45) in stadsdeel Centrum

In Zeeheldenkwartier (wijk 45) in het stadsdeel Centrum komen ondergrondse restafvalcontainers.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juni 2016 het definitieve plaatsingsplan vastgesteld. Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dat kan tot 6 weken na 29 juni 2016 (bekendmaking van het besluit).

Het plaatsen van de containers gebeurt in 2 fasen:

  • Fase 1: op de containerlocaties komen betonnen bakken in de grond. De bakken worden afgedekt.
  • Fase 2: zodra de bakken geplaatst zijn, worden de afvalcontainers in de bakken gehesen.

Definitief plaatsingsplan

Het definitieve plaatsingsplan, de nota van antwoord en de plattegrond vindt u in de bestuurlijke stukken, onder RISnummer 294538.  

Documentatie

Zie ook

Gepubliceerd: 29 juni 2016Laatste wijziging: 18 mei 2017