Ondergrondse restafvalcontainers Zeeheldenkwartier (wijk 45), Centrum

In een deel van het Zeeheldenkwartier staan al ondergrondse restafvalcontainers. Het gebied tussen de Laan van Meerdervoort, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat en Zeestraat heeft nog geen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor dit gebied op 10 december 2019 het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. De termijn om uw reactie te geven is verstreken.

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

  Plattegrond

  Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 304108 

  Vragen    

  Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

  Documentatie

  Zie ook

  Gepubliceerd: 17 december 2019Laatste wijziging: 21 februari 2020