Ondergrondse restafvalcontainers Zeeheldenkwartier (buurt 45), Centrum

In een deel van het Zeeheldenkwartier staan al ondergrondse restafvalcontainers. Een aantal locaties konden om technische redenen niet worden geplaatst.

Locatie 11-06C aan de Hemsterhuisstraat 1b/1c wordt verplaatst naar de hoek Hemsterhuisstraat/Veenkade (zijkant Veenkade huisnummer 82). De locaties op het Piet Heinplein en de Van Speijkstraat komen te vervallen. Bewoners kunnen gebruik maken van de locatie op de Toussaintkade tegenover huisnummer 49, Roggeveenstraat tegenover huisnummer 180 of de Van Diemenstraat tegenover huisnummer 215.

Het college van burgmeester en wethouders heeft op 10 september het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. Vanaf 19 september 2019 kunt u hierop reageren.

Goed om te weten:

  • Vanaf donderdag 19 september tot en met woensdag 30 oktober kunt reageren op de voorgestelde locaties.
  • Wilt u een reactie geven? Zorg er dan voor dat deze voor donderdag 31 oktober bij de gemeente binnen is.
  • Heeft u een suggestie voor een andere locatie? Benoem de nieuwe locatie dan in uw reactie. De gemeente kan deze locatie dan onderzoeken.

Reactie op het voorstel

Dien voor donderdag 31 oktober uw reactie (anoniem) in via Zienswijze ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 303459.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 18 januari 2019Laatste wijziging: 11 oktober 2019