Ondergrondse restafvalcontainers Vruchtenbuurt (buurt 53), Segbroek

In de Vruchtenbuurt (buurt 53) in het stadsdeel Segbroek komen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2019 het definitief plaatsingsplan vastgesteld.

Meer informatie over het definitief plaatsingsplan en antwoord op de reacties vindt u in de bestuurlijke stukken via RIS 301878.

Een beroep indienen

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u een belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dat kan tot en met 10 april 2019.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

    Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

    Gepubliceerd: 1 maart 2019Laatste wijziging: 13 maart 2019