Ondergrondse restafvalcontainers Valkenboskwartier (wijk 55), Segbroek

In Valkenboskwartier staan al ondergrondse restafvalcontainers. Bij een aantal huishoudens wordt het afval nog huis-aan-huis opgehaald. Voor deze huishoudens worden aan de Noorderbeekstraat ter hoogte van huisnummer 38 ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. De termijn om uw reactie te geven is verstreken. Dit betekent dat u niet meer op het plan kunt reageren.

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

  Plattegrond

  Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 304118

  Vragen

  Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres oracs@denhaag.nl.

  Documentatie

  Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

  Gepubliceerd: 18 december 2019Laatste wijziging: 21 februari 2020