Ondergrondse restafvalcontainers Statenkwartier (buurt 7), Scheveningen

In Statenkwartier (buurt 7) in het stadsdeel Scheveningen komen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. Vanaf donderdag 14 november 2019 kunt u hierop reageren

Goed om te weten

  • Vanaf donderdag 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 kunt u reageren op de voorgestelde locaties.
  • Wilt u een reactie indienen? Zorg er dan voor dat deze voor vrijdag 27 december 2019 bij de gemeente binnen is.
  • Heeft u een suggestie voor een andere locatie? Benoem de nieuwe locatie dan in uw reactie. De gemeente kan deze locatie dan onderzoeken.

Zienswijze indienen

Dien voor voor vrijdag 27 december 2019 uw reactie (anoniem) in via Zienswijze ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 303826.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 9 oktober 2019Laatste wijziging: 14 november 2019