Ondergrondse restafvalcontainers Statenkwartier (buurt 7), Scheveningen

In Statenkwartier (buurt 7) in het stadsdeel Scheveningen komen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. De termijn om uw reactie te geven is verstreken. Dit betekent dat u niet meer op het plan kunt reageren.

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 303826.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 9 oktober 2019Laatste wijziging: 25 februari 2020