Ondergrondse restafvalcontainers rond de Energiecentrale (buurt 10), Segbroek

Rond de Energiecentrale (buurt 10) in het stadsdeel Segbroek staan ondergrondse restafvalcontainers. Er zijn 3 wijzigingen ten opzichte van het definitief plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers.

In verband met technische omstandigheden zijn de locaties 10-34 en 10-36 gewijzigd. Vanwege de herinrichting van het Constant Rebecqueplein wordt locatie 10-13A enkele meters verplaatst naar het Constant Rebecqueplein tegenover huisnummer 5. De wijzigingen worden aangeduid met de locatienummers 10-34A, 10-36A en 10-13B.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober het definitief plaatsingsplan vastgesteld.

Definitief plaatsingsplan

Meer informatie over het definitief plaatsingsplan vindt u in de bestuurlijke stukken onder RIS303601.

   Een beroep indienen

   Bent u het niet eens met dit besluit en bent u een belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met woensdag 20 november 2019. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State.

   Vragen

   Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres oracs@denhaag.nl.

   Documentatie

   Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

   Gepubliceerd: 24 juli 2019Laatste wijziging: 1 november 2019