Ondergrondse restafvalcontainers Moerwijk-Zuid (buurt 39), Escamp

In verband met het nieuwbouwproject Westhovenplein worden er aanvullend 5 containers bijgeplaatst verdeeld over 2 locaties. De containers worden geplaatst tegenover Westhovenplein nummer 64 en nummer 19. De aanvullende locaties worden aangeduid met locatienummers 39-44 en 39-45.

Het college van burgmeester en wethouders heeft op 24 september 2019 het definitief plaatsingsplan vastgesteld.

Definitief plaatsingsplan

Meer informatie over het definitief plaatsingsplan vindt u in de bestuurlijke stukken via het RIS303535.

Een beroep indienen

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u een belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 13 november 2019. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 24 juli 2019Laatste wijziging: 8 oktober 2019