Ondergrondse restafvalcontainers Leyenburg (wijk 84), Escamp

In Leyenburg (wijk 84) zijn ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Op 4 locaties konden geen ondergrondse containers worden geplaatst. Voor deze locaties is gezocht naar andere plekken en is een ‘ontwerp plaatsingsplan gewijzigde locaties’ opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 het definitieve plaatsingsplan met de gewijzigde locaties vastgesteld. Bent u het niets eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan van donderdag 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018. Binnenkort start de gemeente met de werkzaamheden in de wijk. Zodra deze starten ontvangen de bewoners een bericht.

Definitief plaatsingsplan

Meer informatie vindt u op de pagina Definitief plaatsingsplan gewijzigde locaties ORAC’s Leyenburg (wijk 84) via het RISnummer 298520.

Documentatie

Zie ook Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 6 december 2017Laatste wijziging: 6 december 2017