Ondergrondse restafvalcontainers Kampen (buurt 67), Haagse Hout

In Kampen (buurt 67) in het stadsdeel Haagse Hout staan ondergrondse restafvalcontainers. Er zijn 3 wijzigingen ten opzichte van het definitief plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers. Deze locaties zijn voor de nieuwbouw van de Tuinen van Wils aan de Boekweitkamp. Het betreft de locaties 67-22, 67-23, 67-24 en 67-25.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. De termijn om uw reactie te geven is verstreken. Dit betekent dat u niet meer op het plan kunt reageren.

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 303041.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 24 juli 2019Laatste wijziging: 1 november 2019