Ondergrondse restafvalcontainers Huygenspark (buurt 18), Centrum

In Huygenspark staan ondergrondse restafvalcontainers. Bij een aantal huishoudens aan de Zieken wordt het afval nog huis-aan-huis opgehaald. Voor die huishoudens plaatst de gemeente ondergrondse restafvalcontainers op de hoek Groenewegje/Zieken en bij Huijgenspark 60.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli 2020 het definitieve plan vastgesteld.

  Definitieve plan

  In het definitieve plan staan de plekken waar de ondergrondse restafvalcontainers komen. Ook maakt de gemeente een ‘nota van antwoord’. Daarin staan alle reacties van bewoners en wat de gemeente daarmee heeft gedaan. U vindt het definitieve plan en de nota van antwoord via RISnummer 305950.

  Beroep indienen

  Bent u het niet eens met het definitieve plan? U kunt tot en met 2 september een beroep indienen bij de Raad van State. De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van State te volgen.

  Vragen

  Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

  Documentatie

   Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

   Gepubliceerd: 3 april 2020Laatste wijziging: 19 augustus 2020