Ondergrondse restafvalcontainers Geuzenkwartier (buurt 8), Scheveningen

In het Geuzenkwartier (buurt 8) komen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 het ontwerp vastgesteld. De termijn om uw reactie te geven is verstreken. Dit betekent dat u niet meer op het plan kunt reageren..

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

  Plattegrond

  Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 302165.

  Vragen

  Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

  Documentatie

  Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

  Gepubliceerd: 19 juli 2019Laatste wijziging: 27 augustus 2019