Ondergrondse restafvalcontainers Duindorp (buurt 100), Scheveningen

In Duindorp staan ondergrondse restafvalcontainers. De ondergrondse restafvalcontainer met locatienummer 100-42H wordt verplaatst naar de Zeezwaluwstraat ter hoogte van huisnummer 1, in verband met de ligging van het riool. De nieuwe locatie wordt uitgebreid met 1 container. Deze wijziging wordt aangeduid met locatienummer 100-42I.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei 2019 het ontwerp vastgesteld. Het termijn om uw reactie te geven is verstreken. Dit betekent dat u niet meer op het plan kunt reageren. 

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. Het college stelt de nota samen met het definitief plaatsingsplan vast. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk de plattegrond onder het kopje Bijlage in de bestuurlijke stukken onder RIS-nummer 302577.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 12 december 2018Laatste wijziging: 24 juli 2019