Ondergrondse restafvalcontainers Bloemenbuurt-West (wijk 50) in stadsdeel Segbroek

In Bloemenbuurt West (buurt 50) zijn ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) geplaatst. Ten behoeve van de bewoners van het appartementencomplex aan de Ranonkelstraat worden er aanvullend 2 ondergrondse restafvalcontainers geplaatst (locatienummer 50-01B en 50-03D).

Het college van burgmeester en wethouders heeft op 10 september het definitief plaatsingsplan vastgesteld.

Definitief plaatsingsplan

Meer informatie over het definitief plaatsingsplan vindt u in de bestuurlijke stukken via het RIS-nummer 303460.

Een beroep indienen

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u een belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 30 oktober. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook

Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 18 juli 2019Laatste wijziging: 9 oktober 2019