Buurten waar ondergrondse containers komen

In steeds meer buurten in Den Haag komen ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's). Bekijk in welke buurten de gemeente nu bezig is met de voorbereidingen en plaatsingen van ondergrondse restafvalcontainers.

Centrum

    Escamp

             Scheveningen

               Segbroek

                     Uw buurt niet gevonden?

                     Staat uw buurt niet in het overzicht en zijn er geen ondergrondse containers? Mogelijk is uw buurt nog niet aangewezen voor plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers door het college van burgemeester en wethouders. Of is plaatsing (nog) niet mogelijk omdat er in uw buurt plannen voor herinrichting zijn of een te hoge parkeerdruk is.

                     Vragen

                      Voor vragen over de containers kunt u een e-mail sturen naar oracs@denhaag.nl. U kunt ook op andere manieren contact opnemen met de gemeente.

                      Zie ook

                      Gepubliceerd: 12 december 2018Laatste wijziging: 19 augustus 2020