Ondergrondse restafvalcontainers Noordpolderbuurt (buurt 26), Laak

In de Noordpolderbuurt staan al ondergrondse restafvalcontainers. In verband met de herinrichting van het Cromvlietplein verplaatst de gemeente 4 locaties. Het college van burgmeester en wethouders heeft op 24 september 2019 het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. Vanaf 3 oktober 2019 kunt u hierop reageren.

Goed om te weten

  • Vanaf donderdag 3 oktober tot en met woensdag 13 november 2019 kunt reageren op de voorgestelde locaties.
  • Wilt u een reactie geven? Zorg er dan voor dat deze voor donderdag 14 november bij de gemeente binnen is.
  • Heeft u een suggestie voor een andere locatie? Benoem de nieuwe locatie dan in uw reactie. De gemeente kan deze locatie dan onderzoeken.

Reactie op het voorstel

Dien voor donderdag 14 november 2019 uw reactie (anoniem) in via Zienswijze ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 303551.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook

Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 9 oktober 2019Laatste wijziging: 9 oktober 2019