Vertrek en terugkeer verblijf of vakantie buitenland melden

Met een bijstandsuitkering kunt u niet zomaar naar het buitenland gaan. U moet uw reis altijd melden bij de gemeente.

Toestemming vragen

Volgt u een opleiding of doet u activiteiten gericht op werk? Dan heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig om weg te gaan.

U kunt toestemming vragen als u uw afspraak bij de gemeente heeft. Heeft u geen afspraak meer voor u weggaat? Bel dan met de Klantenservice SZW om te overleggen aan wie u toestemming moet vragen.

Volgt u een taaltraject? Dan vraagt u bij balie 2 van stadsdeelkantoor Segbroek om toestemming.

Brengt u uw vakantie door in Nederland?

Krijgt u toestemming en blijft u in Nederland? Dan hoeft u geen verdere melding te maken van uw vakantie. U moet wel blijven voldoen aan alle aan de uitkering verbonden voorwaarden.

Brengt u uw vakantie door buiten Nederland of moet u om andere redenen in het buitenland zijn?

Dan gelden voor u de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

  • Vul het meldingsformulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek in.
  • Als u een opleiding, taaltraject of activiteit gericht op werk volgt moet u altijd toestemming vragen. Zonder toestemming is de melding niet geldig.
  • U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn.
  • U mag deze weken niet laten aansluiten op de weken waar u in het nieuwe jaar recht op heeft.
  • U houdt zelf bij of u nog genoeg dagen heeft om naar het buitenland te gaan.
  • Meld u direct (eerst volgende dag) na terugkomst via het digitale meldingsformulier.
  • Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets) 3 maanden.

De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland overeenkomt met de periode die u vooraf heeft gemeld. Ook wordt gecontroleerd of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is ook mogelijk dat er een controle is over een periode dat u géén melding heeft gedaan.
Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan van de gemeente een bericht dat uw uitkering wordt stopgezet, verlaagd en/of dat u een boete krijgt.

Meld vertrek of terugkeer

Iedereen met een bijstandsuitkering die naar het buitenland gaat, moet uiterlijk 2 weken voor vertrek en direct na terugkomst het digitale meldingsformulier invullen.

  • Voor het formulier heeft u uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD of bent u uw wachtwoord kwijt? Ga dan naar www.digid.nl.
  • In sommige gevallen moet u voordat u het formulier invult eerst toestemming vragen aan de gemeente om naar het buitenland te gaan. Dat is het geval als u een opleiding, taaltraject of activiteit gericht op werk volgt.