Uitkering IOAZ aanvragen

Werkt u als zelfstandige en heeft u al jaren een te laag inkomen uit uw bedrijf? Vanaf 55 jaar kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u wilt stoppen.

De IOAZ-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) begint als u gestopt bent met het bedrijf en vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 55 jaar, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U had de afgelopen 3 jaar een laag inkomen uit uw bedrijf. De bedragen leest u op de website van de rijksoverheid.
 • U verwacht voor de toekomst geen verbetering in uw inkomen.
 • U heeft de afgelopen 10 jaar aaneengesloten gewerkt, waarvan tenminste de afgelopen 3 jaar als zelfstandige.
 • U heeft als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, dan moet u minimaal 875 uur hebben gewerkt en uw partner 525 uur.
 • U bent nog niet gestopt met uw bedrijf.
 • U moet binnen 1,5 jaar stoppen met uw bedrijf nadat u de IOAZ-uitkering heeft aangevraagd.
 • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden.

Meerdere volwassenen in 1 huis

Woont u met meerdere volwassenen in 1 huis? Dan kan dit per 1 juli 2015 gevolgen hebben voor de hoogte van de IOAZ-uitkering. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden, een onderdeel van die wet is de kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat als meerdere volwassenen op 1 adres wonen, zij de woonkosten met elkaar delen.

Uitzonderingen

Deze huisgenoten tellen niet mee bij het bepalen van de kostendelersnorm:

 • jongeren tot 21 jaar
 • kamerhuurders met een commercieel contract (die een commerciële huurprijs betalen)
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.

Gevolgen kostendeler voor de IOAZ-uitkering

De hoogte van de uitkering is 70% van het minimumloon. Er is een afbouwperiode tot 1 januari 2019. Dit betekent dat de uitkering in 5 jaarlijkse stappen wordt verlaagd tot 50% van het minimumloon.

De verlaging ziet er als volgt uit:

 • per 1-7-2015: 2% verlaging
 • per 1-1-2016: 3% verlaging
 • per 1-1-2017: 5% verlaging
 • per 1-1-2018: 5% verlaging
 • per 1-1-2019: 5% verlaging

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Bij het bepalen van de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand. Dat is wel het geval als u samenwoont met uw echtgenoot of een gezamenlijke huishouding voert met iemand.

Voor wie?

Vul de checklist in. Hieruit blijkt of u mogelijk recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Checklist bijstand voor zelfstandigen invullen

Hoe lang duurt het?

U hoort uiterlijk binnen 13 weken nadat uw aanvraag compleet is of u bijstand krijgt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op Bijstand voor ondernemers