Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar een ander adres? Geef uw adreswijziging dan door aan de gemeente. Lees hoe u dit kunt doen als u binnen of naar Den Haag verhuist of als u uit de stad vertrekt. Kijk ook welke andere zaken rond uw verhuizing u bij de gemeente kunt regelen.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldig legitimatiebewijs
 • (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Verhuizen binnen of naar Den Haag binnen Nederland

U moet uw verhuizing binnen of naar Den Haag maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Dit kunt u online, schriftelijk of aan de balie regelen.

Online uw verhuizing melden

U kunt uw adreswijziging simpel en snel online regelen als u de volgende gegevens alvast opzoekt:

 • uw DigiD inloggegevens
 • een digitale versie (scan) van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • een digitaal bewijs (scan) van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract (zie de pagina Bewijs van bewoning). U kunt ook een foto van dit document maken en die uploaden. Let op: de geüploade bestanden mogen niet groter zijn dan 2 MB en moeten het formaat .jpeg hebben. De bewijsstukken die u uploadt, worden 6 maanden bewaard.

Geef uw verhuizing door met DigiD

Waar is uw oude adres?

In Den Haag Buiten Den Haag

Schriftelijk uw adreswijziging melden

Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Print dan het formulier Papieren aangifte verhuizing, vul het in en stuur het daarna naar:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Vergeet niet de volgende bijlagen mee te sturen:

 • een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 • een kopie van een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.
Verhuisformulier (PDF, 548,6 kB)

  Aan de balie uw adreswijziging melden

  U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie op 1 van de stadsdeelkantoren. Maak hiervoor een afspraak. Geef bij het maken van de afspraak door voor hoeveel mensen de verhuizing geldt.

  Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.

  Afspraak maken

    Verhuizen vanuit het buitenland naar Den Haag

    Blijft u in Den Haag voor langere tijd, voor de eerste keer of heeft u eerder ingeschreven gestaan bij een Nederlandse gemeente? Of werkt u in Nederland als diplomatiek of consulair ambtenaar of bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties? Kijk dan wat u moet doen op de pagina Vestigen vanuit het buitenland.

    Ook regelen bij verhuizing naar of binnen Den Haag

    Denk bij verhuizing naar of binnen Den Haag ook aan:

     Verhuizen naar een andere gemeente

     Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente.

      Verhuizen naar het buitenland

      Gaat u emigreren naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek doorgeven. Kijk wat u moet doen op de pagina Verhuizing naar het buitenland doorgeven.

      Ook regelen bij verhuizing naar andere gemeente binnen Nederland of naar buitenland

      Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland of naar het buitenland? Denk dan ook aan:

      Hoe lang duurt het?

      De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen. U krijgt hier geen bericht over. Wilt u de status weten van de wijziging? Log dan in op mijndenhaag.nl met uw DigiD inloggegevens.

      Verhuizen briefadres

      • Verhuist u binnen Den Haag? En kunt u nog niet ingeschreven worden op uw nieuwe adres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.
      • Verhuist degene bij wie u een briefadres heeft? Wijzig dan uw briefadres.

      Lees meer over het briefadres.

      Video

      Bekijk de video 'Inschrijving bij de gemeente' (YouTube-kanaal van de gemeente).