Briefadres opgeven

Een briefadres is het adres in Nederland van een familielid, vriend of kennis van u. U kunt alleen een briefadres hebben als u géén woonadres heeft.

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. De gemeente schrijft u in op het adres waar u woont. Heeft u geen woonadres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt.

Deze persoon moet er voor zorgen dat u uw post ook echt krijgt. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres.

Voorwaarden

 • U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres.
 • Het adres dat u opgeeft is een woonhuis. Het adres kan geen bedrijf of postbusnummer zijn.
 • Een briefadres geldt in principe voor een korte periode.

  Meenemen naar de afspraak

  • het Aanvraagformulier briefadres, ingevuld en ondertekend door uzelf. Dit formulier haalt u op bij de balie Publiekszaken.
  • de Toestemmingsverklaring briefadres ingevuld en (let op!) ondertekend door de toestemmingsgever. Hiermee verklaart de hoofdbewoner dat u via hem bereikbaar bent. Dit formulier haalt u op bij de balie van Publiekszaken.
  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

   Aanvragen briefadres

   Een briefadres aanvragen kan niet digitaal. U moet hiervoor zelf langskomen bij de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoor. Maak hiervoor een afspraak.

   Afspraak maken

   De baliemedewerker controleert of de formulieren volledig zijn ingevuld en stuurt de aanvraag door naar de medewerker die controleert of u in aanmerking komt voor een briefadres.

   Hoe lang duurt het?

   • 3 werkdagen bij verhuizing binnen de gemeente
   • 5 werkdagen als u vanuit een andere gemeente naar Den Haag verhuist
   • 4 weken als er onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een huisbezoek

   Kosten

   Gratis

   Niet ingeschreven bij de gemeente?

   Verhuist u binnen of naar Den Haag? Kijk dan bij: Verhuizing doorgeven.

    Briefadres opzeggen

    Heeft u (weer) een woonadres, dan moet u uw briefadres opzeggen. Geef uw nieuwe woonadres in Nederland of in het buitenland dan door aan de gemeente.

    Informatie voor hoofdbewoner

    • Twijfelt u als hoofdbewoner of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag of belastingen. Dan kunt u het beste advies vragen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft. 
    • U kunt een toestemming ook altijd weer intrekken. Dit kunt u aan de balie of digitaal doen. Kijk bij Adresonderzoek.