Legalisatie en apostille

Landen willen zekerheid over de status van elkaars documenten. Vaak is het een ingewikkelde zaak om die status vast te stellen.

Daarom wordt gebruikgemaakt van legalisatie en apostille.

Wat is legalisatie?

Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. In de praktijk is soms een hele reeks van handtekeningen van instanties nodig die op de hoogte zijn van elkaars bevoegdheid. Dit heet een legalisatieketen.

Wat is apostille?

Met een apostillestempel verkort u de legalisatie van uw document. Als u een apostille krijgt, hoeft u het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken.

De verkorte procedure voor legalisatie is alleen mogelijk voor landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten: het Apostilleverdrag. Met een apostillestempel kunt u documenten uit het ene verdragsland in een ander verdragsland gebruiken.

Meer informatie

De Rijksoverheid verstrekt per land informatie over legalisatie van documenten.

Gepubliceerd: 12 maart 2013Laatste wijziging: 19 mei 2017