Vergunning gebruik openbare straat aanvragen

Wilt u tijdelijk een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? De openbare weg is eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeente. Vraag daarom een vergunning 'Inname openbare straat' aan.

Voorwaarden

Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van:

 • de afmetingen van het object, dus hoeveel ruimte het inneemt
 • hoe lang het er staat
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer
 • bepalingen in het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

  Melden

  Staat een zee- of puincontainer of steiger minder dan 60 uur (2,5 dag) op de openbare weg en levert hij geen gevaar op voor het gebruik van de weg? Dan hoeft u alleen maar te melden dat u hem gaat plaatsen. U moet de melding 5 dagen van tevoren doen.

  Als u een melding doet, dan kunt u het ingevulde formulier ook printen en inleveren bij het stadsdeelkantoor van het stadsdeel waarbinnen u het object gaat plaatsen.

  Doe een melding

  Aanvragen

  • Vraag de vergunning digitaal aan.

  Vergunning aanvragen

  • U kunt dit formulier ook printen en met de benodigde bijlagen opsturen naar:

  Dienst Stadsbeheer
  Handhavingsorganisatie
  Afdeling Vergunningen en Handhaving
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

  Kosten

  • Het aanvragen van de vergunning voor het innemen van de openbare weg kost € 69,05 (2017). Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
  • Als u de vergunning krijgt, moet u in sommige gevallen ook nog een huurovereenkomst met de gemeente afsluiten.
  • Aan een melding doen zijn geen kosten verbonden.

  Hoe lang duurt het?

  • Een vergunning voor een container of steiger voor werkzaamheden: 3 weken
  • Andere vergunningen voor grondgebruik: 8 weken

  Takelvergunning

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren met speciale voertuigen op of aan de weg? Dan heeft u een takelvergunning nodig. Speciale voertuigen zijn voertuigen die veel ruimte op de openbare weg innemen en als ze eenmaal staan niet snel verplaatst kunnen worden.