Subsidie buurtstalling aanvragen

Heeft u een leegstaand winkelpand, schuur of garage? Of kent u een locatie die u kunt huren? Dan kunt u een buurtfietsenstalling beginnen. U kunt daarvoor tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij de gemeente. Het is ook mogelijk een bestaande stalling uit te breiden.

In een buurtfietsenstalling kunnen bewoners tegen een maandelijkse vergoeding hun fiets veilig stallen. De subsidie is vooral bedoeld voor fietsenrekken, verlichting, een goede toegangsdeur en een veilig (elektronisch) slot. Als u al een buurtstalling heeft, kunt u ook subsidie aanvragen om de stalling op te knappen of uit te breiden.

Voor wie?

Bewoners die een buurtstalling willen openen en eigenaren van bestaande buurtstallingen die hun stalling willen opknappen.

Voorwaarden

De voorwaarden staan uitgebreid beschreven in de officiële tekst van de subsidieregeling buurtstallingen Den Haag 2015(RIS281753).

Nodig bij de aanvraag

 • een afschrift van het huurcontract
 • een verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar van de ruimte instemt met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Als de aanvrager eigenaar is van de ruimte waarin de fietsenstalling wordt geëxploiteerd, dan is het overleggen van een akte van eigendom waaruit dit blijkt voldoende.
 • 3 foto's van de stalling
 • een begroting van de te subsidiëren activiteiten
 • gespecificeerde offertes van de te subsidiëren werkzaamheden
 • minimaal 2 concurrerende offertes per activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Hierbij kunt u aangeven naar welke leverancier uw voorkeur uitgaat en waarom. Bij uitvoering in eigen beheer moet u in plaats van offertes een indicatie bijvoegen van de kosten voor de aan te schaffen materialen.

Aanvragen

Print het formulier uit en stuur het samen met alle gevraagde documenten per post naar:

College van burgemeester en wethouders Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Subsidie aanvragen

   Hoe lang duurt het?

   Binnen 1 week na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een reactie van de gemeente.

   Verantwoording achteraf

   Vul binnen 3 maanden na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier in en stuur het met de benodigde bijlagen naar hetzelfde adres als de aanvraag.

   Verantwoordingsformulier subsidie buurtfietsenstalling (PDF, 123,3 kB)

   Nodig bij de verantwoording

   • een gespecificeerd overzicht van de werkelijk gemaakte kosten voor de gesubsidieerde activiteit(en) en een duidelijke toelichting
   • originele facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij uitvoering in eigen beheer moet u ook originele facturen en/of kassabonnen bijvoegen. De gemeente stuurt de originele facturen en kassabonnen terug nadat ze zijn ingezien en gecontroleerd.

   Vragen?

   Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: fietsparkeren@denhaag.nl.