Subsidie Duurzaamheid

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan! De gemeente helpt u graag met het ontwikkelen van uw project. Zo helpt ook u mee om Den Haag duurzamer te maken.

Een duurzaam project is goed voor mens en milieu. Voorbeelden van duurzame projecten zijn:

  • energie besparen met de sportvereniging
  • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
  • meer groen in uw omgeving creëren
  • slimme manieren om afval te hergebruiken of te scheiden
  • bewust omgaan met voedsel
  • verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voor wie?

U kunt alleen namens een stichting of vereniging subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk.
Heeft u geen stichting of vereniging? Dan kan de gemeente u ook helpen bij het oprichten daarvan. 

Voorwaarden

Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en u woont bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Bent u verhinderd? Meld u dan af via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.

Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook en duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl. U krijgt hier nog informatie over.

Aanvragen

Let op: U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten. Op het aanvraagformulier leest u precies welk bedrag u voor welke kosten kunt gebruiken. De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per project.

Subsidie aanvragen

Hoe lang duurt het?

Heeft u de subsidie aangevraagd? Dan beslist de gemeente of u de subsidie krijgt. Er zijn daarvoor 2 beslismomenten. Het moment hangt af van wanneer u de subsidie aanvraagt:

  • aanvraag voor 18 mei: u hoort voor 1 juli of u subsidie krijgt
  • aanvraag tussen 18 mei en 9 november: u hoort voor 31 december of u subsidie krijgt

Eerdere succesvolle projecten

In de 3 jaar dat de subsidieregeling Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken loopt, zijn al veel succesvolle projecten ontstaan. Duurzaam Den Haag heeft hiervan voorbeelden geplaatst.

Meer informatie

Neem gerust contact op via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl. De gemeente bekijkt graag hoe ze u met uw project kan helpen.