Volle of kapotte afvalcontainer of ondergrondse container melden

Is de ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) in uw straat vol of kapot? Of ziet u een volle container voor glas, papier of plastic afval? Meld dit dan bij de gemeente.

Voorwaarden

De gemeente maakt de afvalcontainers alleen leeg als ze echt vol zijn. Soms lijkt een container vol te zijn, maar moet u het afval even goed aanduwen of een andere opening gebruiken.

Melden

Het melden van de volle of kapotte container kunt u doen via dit formulier:

Melden openbare ruimte doen

Bij de melding heeft de gemeente de locatie van de container nodig.

Kosten

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

De gemeente leegt of repareert de container binnen uiterlijk 3 werkdagen.

Kijk voor alle informatie over afval op www.denhaag.nl/afval