Haagse Woonvisie 2009-2020

De Haagse Woonvisie is het nieuwe beleid voor wonen in Den Haag. Op 19 november 2009 heeft de gemeenteraad dit beleid vastgesteld.

Het uitgangspunt van de Woonvisie is om tot en met 2020 de groei van het aantal inwoners vast te houden door genoeg geschikte woningen te blijven bouwen. Om dit te bereiken zet de gemeente in op meer variatie van woningtypen en meer milieubewust bouwen. Daarbij richt de gemeente zich op de stedeling: mensen die bewust kiezen voor de stad met de daarbij behorende goede voorzieningen en diverse woonsferen.

De Woonvisie heeft een ambitieus nieuwbouwprogramma voor 25.000 woningen. De productie op de Vinex-locaties is bijna klaar. Het merendeel hiervan zal daarom in de bestaande stad moeten worden gebouwd. Daarbij wordt ingezet op differentiatie in architectuur en woningtypen.

Haagse woonsferen

Den Haag heeft al een breed scala aan woonsferen te bieden. Van stedelijk wonen in de binnenstad tot ontspannen wonen aan zee. Maar is het nu zaak dat elke sfeer ook meer de kwalitatief bijpassende woningen krijgt die daarbij horen. Mensen die in een stad wonen of willen wonen, hebben immers verschillende woonwensen. Daar moet meer op worden ingespeeld door meer keuzemogelijkheden te bieden.

Kern van het Haagse woonbeleid blijft dat de slechte, goedkope woningen vervangen worden door goede woningen voor een breed segment. Met de woningcorporaties is inmiddels afgesproken dat de komende jaren voor de lagere inkomens voldoende wordt gebouwd. Tegelijkertijd wordt de ondervertegenwoordiging van midden en hoge inkomens de komende jaren gecorrigeerd door meer en gevarieerd te bouwen voor mensen met meer bestedingsruimte.

Duurzaam

De CO2-uitstoot bij de verwarming van woningen moet in 2020 worden terug gebracht met 30%. De Woonvisie vertaalt deze ambitie in een aantal concrete beleidsplannen. De gemeente gaat 12.000 woningen aansluiten op duurzame warmtebronnen zoals geothermie en zeewarmtecentrales. Daartoe zoekt de gemeente, zoals nu in Erasmusveld, ook in de toekomst samenwerking met marktpartijen. Woningeigenaren krijgen in de toekomst maximaal maatwerk en gericht advies geboden om hun woningen energiezuiniger te maken. Bovendien onderzoekt de gemeente of milieubewust bouwen in de stad verder bevorderd kan worden. Bijvoorbeeld via wijkinvesteringsmaatschappijen. Die kunnen investeringen regelen of financieren die investeringen van de individuele eigenaar overstijgen. Dit te ontwikkelen programma wordt vooral gekoppeld aan de bouwplannen bij de wijkvernieuwing en een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de particuliere woningvoorraad.

Leidraad

De Haagse Woonvisie vormt de leidraad voor het hele gemeentelijke woonbeleid, zoals bijvoorbeeld in masterplannen en gebiedsvisies. De visie is ook richtinggevend voor crisismaatregelen om de woningmarkt te stimuleren.

De afdeling Wonen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) heeft de Woonvisie opgesteld in samenwerking met andere afdelingen van DSO en externe partijen.

Verder lezen

Bekijk de Woonvisie op Bestuurlijke stukken onder RIS-nummer 164345

Woonvisie Den Haag (PDF, 8,3 MB)

Gepubliceerd: 1 september 2009Laatste wijziging: 4 april 2017