Erfpachtvoorwaarden

Erfpacht is een 'door voorwaarden beperkt' recht. Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt als u een perceel koopt dat belast is met een recht van erfpacht. Volgens deze voorwaarden heeft u de rechten en de plichten als ware u eigenaar van de grond. U betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding: de canon.

Erfpacht is een overeenkomst tussen 2 rechtspersonen: de erfpachter en de erfverpachter (in dit geval de gemeente). De vastgelegde voorwaarden blijven gelden tot beide partijen instemmen met een wijziging of een nieuw contract.

Algemene en bijzondere voorwaarden

De voorwaarden bestaan uit 2 hoofdonderdelen:

  • Algemene voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de algemene bepalingen of voorwaarden waaronder uw recht van erfpacht is uitgegeven. In uw akte staat vermeld welke dat zijn.
  • Bijzondere voorwaarden. Deze bevatten de bepalingen die alleen op uw recht van erfpacht van toepassing zijn.

U kunt de voorwaarden lezen in de bestuurlijke stukken:
Algemene voorwaarden AB Her 1993/2008 (RIS12991)

Voorwaarden en verkoop erfpachtrecht

Een erfpachter in Den Haag kan zijn recht van erfpacht verkopen. Daarvoor heeft hij in zijn algemeenheid geen toestemming nodig van de gemeente. Bij verkoop blijven wel de bepalingen van kracht, die aan het erfpachtrecht zijn verbonden. Deze staan in de akte waarmee u uw recht koopt.

Beding van zelfbewoning (anti-speculatiebeding)

Bij de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten voor woningen kan in de voorwaarden een 'Beding van zelfbewoning' staan. U bent dan verplicht een aantal jaren zelf in uw nieuwe woning te wonen. Deze voorwaarde is bedoeld om speculatie met nieuwe woningen tegen te gaan.

In bijzondere gevallen kunt u vragen om vrijstelling van dit beding. Lees hierover meer bij Ontheffing beding van zelfbewoning.

Tarieven

Sinds de Algemene Bepalingen 1986 stelt de gemeente jaarlijks aan de hand van de ontwikkeling van de rente per 1 januari voor dat jaar een canonpercentage vast. De gemeente brengt naast de canon voor bepaalde werkzaamheden kosten in rekening.

Het canonpercentage voor het jaar 2017 is vastgesteld op 1,6%.

De tarieven zijn als volgt:

Soort kosten Bedrag
Beheerkosten (administratiekosten) per jaar € 25,50
Afkoopsom beheerkosten € 215
Splitsingskosten per appartementsrecht of per recht van erfpacht € 142
Behandelingskosten van erfpacht naar eigen grond € 674
Behandelingskosten van erfpacht naar eigen grond bij gelijktijdige heruitgifte € 169
Behandelingskosten van erfpacht naar eigen grond bij gelijktijdige omzetting van de erfpachtvoorwaarden 1977 € 450

Gepubliceerd: 9 januari 2017Laatste wijziging: 25 april 2017