Ypenburg - Deelplan 20 - Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 is op 26 april 2017 onherroepelijk geworden.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzagelegging (15 maart tot en met 25 april 2017) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan op 26 april 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 is te raadplegen op:

Het bestemmingsplan:

Samenvatting (PDF, 1,6 MB)
Toelichting (PDF, 10,2 MB)
Bijlagen bij de toelichting (PDF, 56,5 MB)
Regels (PDF, 2,6 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 2 MB)
Plankaart (PDF, 439,1 kB)
Raadsvoorstel/-besluit, d.d. 16 februari 2017 (PDF, 475,2 kB)

Gepubliceerd: 9 maart 2017Laatste wijziging: 27 juni 2017