Vernieuwing gebied Centraal Station Oost

Het gebied Centraal Station Oost wordt vernieuwd. Er zijn veel belangrijke organisaties gevestigd in dit gebied tussen de Utrechtsebaan en het Centraal Station, zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de Leidse Universiteit.

Het gebied moet levendig en aantrekkelijk worden en het centrum verbinden met Bezuidenhout. Dat staat in de gebiedsvisie CS Oost die het college van burgemeester en wethouders op 23 maart 2017 heeft vastgesteld.

Centraal Station Oost moet veranderen in een levendig gebied met woningen en voorzieningen als kantoren, onderwijs en horeca. De gemeente wil dit bereiken door nieuwe woningen te bouwen, bestaande bouw te veranderen en de buitenruimte anders in te richten, onder andere met meer groen.

Artist impression Grotiusplaats
Artist impression Grotiusplaats

Grotiusplaats

De Grotiusplaats tussen het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek en de Prins Clauslaan, is de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Ontwikkelaar Provast gaat hier 2 woontorens bouwen met ongeveer 500 woningen, waarvan 120 goedkope huurwoningen. Op de begane grond is er plek voor kantoren, winkels en horeca en er komt een ondergrondse parkeergarage.

U kunt hier meer over lezen in de Herziening projectdocument en grondexploitatie Grotiusplaats (RIS 296560) en op de website van de ontwikkelaar www.provast.nl.

Overkapping Utrechtsebaan

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van de Grotiusplaats is het gedeeltelijk overkappen van de Utrechtsebaan, met een groen plein. Met deze overkapping wordt de voetgangersroute ‘De Haagse Loper’ doorgetrokken vanaf het centrum naar de Theresiastraat. Hierdoor worden Bezuidenhout en het kantorengebied Beatrixkwartier beter bereikbaar. Dit is ook opgenomen in het programma Stadsentrees (RIS295374)

Artist impression overkapping Utrechtsebaan
Artist impression overkapping Utrechtsebaan

Renovatie en herontwikkeling

Ook de renovatie van de Koninklijke Bibliotheek en de herontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn onderdeel van de plannen voor CS Oost. Wat er in het voormalige ministerie gaat komen wordt besloten na de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het gebouw in 2020 tot en met 2025.

Planning

 • Fase 1: 2017 - 2020

  • Gemeente/Provast: ter inzage bestemmingsplan en omgevingsvergunning – halverwege 2017
  • Gemeente: ontwerp openbare ruimte en overkapping gereed – halverwege 2017
  • Provast: bouw Grotiusplaats (woningen, parkeergarage) – begin 2018 start bouw
  • Gemeente: overkapping Utrechtsebaan fase 1 (ter hoogte van Grotiusplaats) – start werkzaamheden in 2019
  • Rijk: renovatie Koninklijke Bibliotheekcomplex (de plannen hiervoor moeten nog goedgekeurd worden)
  • Rijk: gereedmaken ministerie Buitenlandse Zaken voor tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
  • Gemeente: inrichten nieuwe buitenruimte na oplevering Grotiusplaats - 2020

 • Fase 2: na vertrek Tweede Kamer uit BuZa (planning 2026)

  • Herbestemmen en mogelijk uitbreiden gebouw Buitenlandse Zaken
  • Overkapping Utrechtsebaan fase 2

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden en kaders voor de verschillende projecten in het gebied. Tijdens het maken van de concept-gebiedsvisie is gesproken met bewonersgroepen, vastgoedeigenaren en organisaties in het gebied. Ook Hagenaars kregen op basis van de concept-visie de gelegenheid om hun ideeën, wensen en meningen erover naar voren te brengen. Zo is op 28 november 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd en tot 3 januari 2017 kon gereageerd worden op de concept-visie.

Op basis van de meningen van Hagenaars is de gebiedsvisie aangescherpt dan wel aangepast. Reacties die niet zijn verwerkt, worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de deelprojecten.

Meer informatie vindt u in de Gebiedsvisie CS Oost en herziening projectdocument Grotiusplaats (RIS296561).

Luchtfoto CS Oost
Luchtfoto CS Oost

Meer informatie

Meer informatie over hoe de gemeente werkt aan gebiedsvisies kunt u vinden op:

Gepubliceerd: 23 maart 2017Laatste wijziging: 25 april 2017