Verbeteren verkeersveiligheid Diamanthorst

De Diamanthorst krijgt een andere indeling. Met de nieuwe inrichting is de weg verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers.

Huidige situatie Diamanthorst
Huidige situatie Diamanthorst

In overleg met belanghebbenden uit de wijk zijn knelpunten en wensen besproken en is besloten een aantal aanpassingen te doen. Er komen:

 • fietsstroken aan weerskanten van de weg
 • inritconstructies bij de zijstraten
 • oversteekplaatsen voor voetgangers
 • nieuw asfalt voor de parkeerstroken
Tekening nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken
Tekening nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken

Straks heeft de straat van gevel tot gevel: een stoep, bomenrij, parkeerstrook, fietsstrook, rijbaan autoverkeer, fietsstrook, parkeerstrook, bomenrij en een stoep.

Onderhoudswerkzaamheden

Om geld en tijd te besparen, combineert de gemeente de herinrichting van de Diamanthorst met groot onderhoud aan het asfalt, vernieuwing van huisaansluitingen van het riool en nieuwe lantaarnpalen.

Definitief ontwerp

Direct omwonenden zijn in 2016 ge├»nformeerd over de herinrichting. De reacties op het ontwerp hebben geleid tot kleine wijzigingen van het voorontwerp. Op 7 februari 2017 heeft het college een definitief besluit over het ontwerp genomen.

U leest meer over het definitief ontwerp in het bestuurlijk stuk: Vaststellen ontwerp en uitvoering van herinrichting Diamanthorst (RIS296282)

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd.

Maandag 3 juli tot en met woensdag 23 augustus

In deze periode is de Diamanthorst afgesloten vanaf de Hofzichtlaan tot de Saffierhorst.

Fietsers worden van 3 juli tot en met 23 augustus omgeleid via:

 • Saffierhorst
 • Parelmoerhorst
 • Smagardhorst
 • brug naar de Bezuidenhoutseweg

Donderdag 24 augustus tot en met vrijdag 13 oktober

In deze periode is de Diamanthorst afgesloten vanaf de Saffierhorst tot aan de Barnsteenhorst

Fietsers worden van 24 augustus tot en met vrijdag 13 oktober omgeleid via
Reigersbergenweg (fietsdoorsteek)

 • Barnsteenhorst
 • Parelmoerhorst
 • Saffierhorst
 • Kornalijnhorst

Maandag 2 oktober tot en met vrijdag 13 oktober

In deze periode is de Diamanthorst afgesloten vanaf de Saffierhorst tot en met de kruising van de Diamanthorst met de Barnsteenhorst. Er komt een tijdelijke doorgang tussen de Jadehorst en de Reigersbergen weg. Bewoners en bestemmingsverkeer kunnen zo de wijk in en uit.

Maandag 16 oktober tot en met vrijdag 8 december

In deze periode is de Diamanthorst afgesloten tussen de Barnsteenhorst en de Reigersbergenweg.

Omleidingen doorgaand autoverkeer

Tijdens alle werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer omgeleid via:

 • Hofzichtlaan
 • Bezuidenhoutseweg
 • Reigersbergenweg en andersom

en via:

 • Reigersbergenweg
 • Het Kleine Loo
 • en de Hofzichtlaan

Gewijzigde route buslijn 24

De route van buslijn 24 worden tijdelijk gewijzigd:

 • richting centrum: AEGONplein, Hofzichtlaan, Bezuidenhoutseweg, Reigersbergenweg en Vlaskamp
 • richting AEGONplein: Vlaskamp, Reigersbergenweg, Bezuidenhoutseweg, Hofzichtlaan en AEGONplein

Op de Diamanthorst komen alle haltes van lijn 24 tijdelijk te vervallen. Er komen tijdelijke haltes in de buurt op de volgende plaatsen:

 • Reigersbergenweg tussen de Diamanthorst en de Bezuidenhoutseweg (1 halte)
 • Hofzichtlaan ter hoogte van de Diamanthorst (2 haltes)

Meer informatie

Vragen kunt u stellen via het e-mailadres verkeer@denhaag.nl. Voor vragen over de uitvoering van het project kunnen bewoners contact opnemen met Michael Ilahi, projectleider bij de gemeente, via telefoonnummer (06) 55 84 41 44.

Gepubliceerd: 23 maart 2017Laatste wijziging: 21 juli 2017