Aangifte van geboorte

Als u een baby heeft gekregen moet u aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Voorwaarden

De aangifte moet gedaan worden in de gemeente waar de baby is geboren. De geboorteaangifte kan door slechts 1 persoon worden gedaan.

De aangifte mag alleen gedaan worden door:

 • de moeder of de vader van het kind

AIs er geen vader is of als de vader verhinderd is dan kan er ook aangifte gedaan worden door:

 • mensen die bij de geboorte aanwezig waren (vriendin, opa of oma, enzovoorts)

Als geen andere personen aanwezig waren bij de geboorte:

 • mensen bij wie de baby in de woning is geboren, of
 • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren.

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet een ambtenaar van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst de ambtenaar aan.

Meenemen om aangifte van een geboorte te doen

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet. Dit mag een rijbewijs zijn als de persoon die aangifte doet ingeschreven staat in de BRP van de gemeente waar de aangifte gedaan wordt.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn.

 • De geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kunt u een geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). Het geboortebericht is niet verplicht; u mag de informatie ook zelf doorgeven.
 • Als het kind voor de geboorte al is erkend: een afschrift van de erkenningsakte.
 • Gaat het om de geboorte van uw eerste kind? Kijk dan voor meer informatie over het kiezen van de achternaam bij naamskeuze.
 • U kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen. Dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht).

  Aangifte doen

  • U doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte aan de balie van Publiekszaken op een van de stadsdeelkantoren. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.
  • Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan de geboorteakte op. Dit is het bewijs dat een kind geboren is.
   Als de moeder in Den Haag staat ingeschreven, wordt het kind na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN). Hiervan wordt een schriftelijk bewijs meegegeven.
   Als de moeder in een andere gemeente staat ingeschreven dan regelt die gemeente de afgifte van het BSN.
  • Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten op het stadsdeelkantoor.

  Afspraak maken

  Kosten

  Gratis

  Geen inwoner van Den Haag?

  Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Den Haag, maar is uw kind hier geboren? Dan doet u de aangifte van geboorte in Den Haag:

  • De ambtenaar controleert uw persoonsgegevens bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • De gemeente Den Haag geeft de geboorte van uw kind door aan uw woongemeente.
  • Van uw woongemeente ontvangt u vervolgens een burgerservicenummer (BSN) voor uw kind.