Klacht indienen over de gemeente

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Dan wil de gemeente dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Hoe indienen?

U kunt uw klacht digitaal indienen met het klachtenformulier.

  Klacht indienen

   of:

   • U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen met vermelding van uw naam, telefoonnummer en adres.
   • U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken via het algemene nummer 14 070.
   • Ook aan de informatiebalies op een van de stadsdeelkantoren kunt u een klacht indienen.

   Melden

   Wilt u iets melden aan de gemeente over de openbare ruimte? Zoals een kapotte lantaarnpaal of afval op straat? Of heeft u overlast van een bedrijf in de buurt? Ga dan naar meldingen aan de gemeente.

   Afhandeltijd

   U krijgt altijd een reactie op uw klacht. De gemeente handelt uw klacht af binnen 6 weken, of binnen 10 weken als het een ingewikkelde zaak is.

   Gemeentelijke ombudsman

   Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld, of als het niet redelijk zou zijn als u uw klacht eerst bij de gemeente zou moeten indienen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman.

   Bezwaar maken

   Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van een belastingaanslag, een weggesleepte auto of een geweigerde subsidie of (omgevings-)vergunning? Ga dan naar een bezwaarschrift indienen.

   Vertrouwenspunt Sport

   Gaat uw melding over sport? Bij het Vertrouwenspunt Sport is het ook mogelijk anoniem een melding te doen.

   Klacht indienen bij de politie

   Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de politie? Neem dan contact op via klachtenregeling politie (www.politie.nl).

   Schade

   Heeft u schade opgelopen door de gemeente? Kijk dan bij aansprakelijkstellingen en schadeclaims.

   Gepubliceerd: 3 maart 2013Laatste wijziging: 4 mei 2017