Dienstreizen juli, augustus, september 2017

Het digitale reisregister vermeldt de buitenlandse dienstreizen van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie. Na afstemming binnen het college wordt de reis in het reisregister geplaatst. Dit reisregister bevat de data, bestemming, doel en het budget waaruit de reis- en verblijfskosten worden betaald.

Dienstreizen

Dienstreizen juli, augustus, september 2017
Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Baldewsingh Boedapest Onderdeel van de Sportnota 2016-2020 is het organiseren van een jaarlijks internationaal topsportevenement in de stad. In goed overleg met onze partners, de sportbonden, maken wij afspraken over welke topsportevenementen er passen binnen ons Haagse (top)sportbeleid. Met de Judo Bond Nederland (JBN) zijn afspraken gemaakt over de Grand Prix Judo in de Sportcampus Zuiderpark voor de edities 2017-2020. In februari dit jaar is deze meerjaren overeenkomst getekend door de president van de Internationale Judo Federatie, dhr. M. Vizer, de (toenmalige) voorzitter van de Judo Bond Nederland (JBN) dhr. J. Hell en wethouder sport, dhr. R. Baldewsingh. Op uitnodiging van de president van de International Judo Federation (IJF), dhr. M. Vizer, zal wethouder R. Baldewsingh, een bezoek brengen aan het WK Judo in Boedapest, Hongarije (28 augustus t/m 3 september). Aldaar zullen voortgangsgesprekken gevoerd worden en kennisdeling plaatsvinden. Tevens zal er tijdens de loting bij aanwezige bestuurders en atleten gelobbyd worden richting de Grand Prix Judo in november 2017 in Den Haag. 28 augustus t/m 3 september 2017 PM Gemeente Den Haag Volgt

Gepubliceerd: 8 maart 2017Laatste wijziging: 17 augustus 2017