Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van B en W. Deze vorm van besturen heet dualisme.

De wethouders

Den Haag heeft 6 wethouders. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal beleidsterreinen. Daarnaast zijn alle wethouders verantwoordelijk voor 1 of 2 stadsdelen. In dat stadsdeel is een wethouder verantwoordelijk voor het stadsdeelplan dat elk jaar wordt opgesteld. De wethouder moet in de gaten houden of afgesproken plannen en maatregelen in een stadsdeel ook echt worden uitgevoerd. Als er problemen zijn in een stadsdeel, moet de wethouder die problemen aanpakken. De burgemeester heeft ook een eigen portefeuille: openbare orde en veiligheid. Dat staat in de wet.

De coalitiepartijen

PvdA, VVD, D66, CDA en HSP leveren de wethouders. Wethouders kunnen ook worden benoemd als zij geen raadslid zijn.

De burgemeester

Op 17 maart 2017 is Pauline Krikke geïnstalleerd als burgemeester. 

De wethouders van Den Haag zijn: 

Contact

College van B en W
Stadhuis
Spui 70
2511 BT Den Haag
E-mail: college@denhaag.nl

Gemeentesecretaris

Naast burgemeester en wethouders is er een gemeentesecretaris. Peter Hennephof is gemeentesecretaris van Den Haag. Hij is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie maar neemt ook deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Persfoto's

Foto: Roel Rozenburg Foto: Roel Rozenburg

Gepubliceerd: 26 juni 2014Laatste wijziging: 6 maart 2018