Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van burgemeester en wethouders, afgekort: college van b en w. Deze vorm van besturen heet dualisme.

De wethouders

Den Haag heeft 8 wethouders. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal beleidsterreinen. Daarnaast zijn alle wethouders verantwoordelijk voor 1 stadsdeel. In dat stadsdeel is een wethouder verantwoordelijk voor het stadsdeelplan dat elk jaar wordt opgesteld. De wethouder moet in de gaten houden of afgesproken plannen en maatregelen in een stadsdeel ook echt worden uitgevoerd. Als er problemen zijn in een stadsdeel, moet de wethouder die problemen aanpakken. De burgemeester heeft ook een eigen portefeuille: openbare orde en veiligheid. Dat staat in de wet.

De coalitiepartijen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks leveren de wethouders. Wethouders kunnen ook worden benoemd als zij geen raadslid zijn.

Burgemeester en wethouders

Op 17 maart 2017 is Pauline Krikke geïnstalleerd als burgemeester. 

De wethouders van Den Haag zijn vanaf 7 juni 2018: 

  Contact

  College van b en w
  Stadhuis
  Spui 70
  2511 BT Den Haag
  E-mail: college@denhaag.nl

  Gemeentesecretaris

  Naast burgemeester en wethouders is er een gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en neemt deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

  Gepubliceerd: 7 juni 2018Laatste wijziging: 5 september 2019