Uw zoekopdracht
Project

Werken en wonen in nieuwe Binckhorst

Gepubliceerd: 
04 april 2017
Laatste wijziging: 
16 mei 2017

De Binckhorst is in beweging. In samenwerking met investeerders en bedrijven ontstaat een groene en waterrijke wijk, aantrekkelijk om te werken, wonen en recreëren. De centrale ligging tussen Den Haag, Voorburg en Rijswijk maakt van de Binckhorst een toplocatie voor stadsontwikkeling.

Luchtfoto Binckhorst

Tussen de binnenstad en de uitvalswegen is de Binckhorst volop in ontwikkeling. Het gebied krijgt een mix van verschillende functies:

 • Wonen
 • Ondernemen
 • Recreëren

De gemeente werkt sinds 2011 samen met investeerders en gebruikers aan de ontwikkeling van deze verrassende kant van het centrum. Van veel plannen is de ontwikkeling gestart. Daarnaast is er veel aandacht voor de 3 havens in het gebied en de bereikbaarheid.

Wonen

In de komende jaren worden er 5.000 woningen gebouwd. Met een kasteeltje uit de 17e eeuw om de hoek en 3 havens in de buurt wordt het geen standaard woonwijk. De eerste stappen voor woningbouw zijn gezet met

 • de herontwikkeling van het Junoblok
 • Binck Eiland (voormalige SDU-complex)
 • Maanplein - Green Campus (voormalige KPN-complex)
 • Kavel 1 - Van Klingeren

Zie verder: Ontwikkeling Trekvlietzone

Verbouwing Junoblok

Ondernemen

Nieuwe innovatieve bedrijven, ambachtelijke, creatieve ondernemers en bedrijven met een maatschappelijke betekenis weten de Binckhorst te vinden. Verder is er veel nieuwe horeca in het gebied. Er zijn al meerdere bedrijfsverzamelgebouwen in de Binckhorst waar veel ondernemers hun bedrijf hebben gevestigd:

 • Bink36
 • De Besturing
 • Caballerofabriek
 • Mooof

Er is vooral ruimte voor start-ups en bedrijven met aandacht voor duurzaamheid, de circulaire economie en/of maatschappelijke betekenis. Ook horeca en andere voorzieningen, zoals sport, zijn welkom. Voor ondernemers is er veel mogelijk, ook omdat dit een pilotgebied is van de nieuwe Omgevingswet.

Lees verder over ondersteuning voor duurzame ondernemers.

De 3 havens

De 3 havens in de Binckhorst, de Binckhaven, de Poolsterhaven en de Fokkerhaven spelen een belangrijke rol in het gebied. Elke haven krijgt een eigen uitstraling. Den Haag heeft € 10 miljoen uitgetrokken om te investeren in de buitenruimte. Zoals het planten van bomen en groen en de vernieuwing van kades.

Bereikbaarheid

De aanleg van de Rotterdamsebaan en de herinrichting van de Binckhorstlaan zorgen voor het slagen van ontwikkelingen in de Binckhorst en een optimale bereikbaarheid van het gebied.

De bereikbaarheid is verder vergroot door:

 • de aanleg van de Supernovaweg
 • en de verlengde Melkwegstraat

Dankzij de Rotterdamsebaan is dit straks 1 van de best bereikbare gebieden van de hele regio. De werkzaamheden rondom de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn in volle gang. Deze ontsluitingsweg wordt in de zomer van 2020 in gebruik genomen.

Op termijn zal ook meer openbaar vervoer het gebied gaan verbinden met de 3 treinstations Den Haag Centraal, Den Haag HS en Voorburg en mogelijk de TU-wijk, Rotterdam en The Hague Rotterdam Airport.

Kijk voor de actuele bereikbaarheid van het gebied op www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Plannen voor de Binckhorst?

Er is ruimte voor grote en kleine projecten:

 • De Binckhorst is een pilot voor de nieuwe Omgevingswet. In het Omgevingsplan Binckhorst omschrijft de gemeente de nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de gemeente wel de kaders stelt maar de ontwikkeling verder aan de bedrijven en investeerders overlaat. Welke functies waar komen is veel belangrijker dan hoe het er precies uit gaat zien of hoe hoog het exact mag worden. Zie ook: uitwerking gebiedsaanpak in omgevingsplan in bestuurlijke stukken onder RISnummer 267081.
  Bent u investeerder of gebruiker van de Binckhorst? U wordt van harte uitgenodigd met plannen te komen. Stuur een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.
 • Heeft u een concreet idee voor een kleinschalige activiteit of project? Dan kunt u uw initiatief aanmelden voor de subsidie Particuliere Initiatieven Binckhorst (PIB-2). Initiatieven/projecten moeten in 2017 gerealiseerd worden. Er is maximaal 10.000 euro beschikbaar per initiatief. Aanmelden moet minimaal 12 weken voordat u met uw activiteit of project wilt starten.

Contact

Heeft u nog vragen over de Binckhorst? Stuurt u dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsflits en het Magazine  Binckhorst (eerder verschenen nieuwsbrieven zijn ook via deze link te downloaden).

Zie ook

Gepubliceerd: 
04 april 2017
Laatste wijziging: 
16 mei 2017