Uw zoekopdracht
Project

Gebiedsontwikkeling Spuikwartier

Gepubliceerd: 
19 augustus 2015
Laatste wijziging: 
03 maart 2017

In het gebied tussen het Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe Haven en de Schedeldoekshaven komen woningen, horeca, een hotel en winkels en een onderwijs- en cultuurcomplex.

Het nieuwe Spuikwartier moet het culturele hart van Den Haag worden. De publieke ruimte blijft echter centraal staan. Het Spuiplein blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling. Ook het leegstaande ministerie wordt bij de ontwikkeling betrokken. Vrijdag 7 november 2014 heeft een meerderheid van de Haagse gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen voor de gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier.

Plan Spuikwartier

Het plan is tot stand gekomen met veel inbreng en ideeën vanuit de stad. Ook de Haagse gemeenraad heeft uitgebreide en inhoudelijke debatten gevoerd over de plannen. De raad heeft verschillende moties aangenomen. Op deze punten wordt het voorstel aangepast. Zo heeft de raad gevraagd in de aanbesteding meer aandacht te hebben voor Architectuur en Stedenbouw. Ook heeft de raad aandacht gevraagd voor duurzame energievoorziening, voor groen op het Spuiplein, voor samenwerking met expats en voor het faciliteren van de fiets in de openbare ruimte. Vrijdag 7 november 2014 heeft een meerderheid van de Haagse gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen voor de gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier. 

De volledige raadsbehandeling is online terug te kijken.

Met en voor de stad

Tijdens de stadsgesprekken, via de website en een online enquête, zijn honderden suggesties en ideeën binnengekomen voor het nieuwe Spuikwartier. Een deel daarvan is vertaald naar stedenbouwkundige criteria. Alles staat in het inspiratieboek. Dit inspiratieboek wordt meegestuurd naar marktpartijen die de plannen straks gaan vormgeven.

Ontwerp gebiedsvisie Spuikwartier

Zeven marktpartijen hebben zich aangemeld voor de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Een selectiecommissie heeft bekeken welke 3 het meest voldoen aan de gestelde criteria. Deze 3 consortia van bouwbedrijven strijden om het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) en de gebiedsvisie in het Spuikwartier te ontwerpen, bouwen en onderhouden. De geselecteerde bouwbedrijven zijn Boele & van Eesteren met Visser & Smit,  Heijmans, en BAM met Ballast Nedam. Aan deze consortia zijn de volgende architecten verbonden: Jo Coenen, Felix Claus en Dick van Wageningen en OMA van Rem Koolhaas.

Verslagen stadsgesprekken

Nieuwsbrief

Bekijk de nieuwsbrief Spuikwartier in pdf.

Informatie

Voor vragen over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de projectorganisatie Spuikwartier via telefoonnummer (070) 752 92 45 of via spuikwartier@denhaag.nl.

Verder lezen

Gepubliceerd: 
19 augustus 2015
Laatste wijziging: 
03 maart 2017