Project

Aanpassingen Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan

Gepubliceerd: 
29 juni 2016
Laatste wijziging: 
25 oktober 2016

De Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan samen met de groenzone Haagse Beek worden opnieuw ingericht. Het project is onderdeel van de totale aanpak van knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute.

Plannen ter inzage

Op dinsdag 28 juni 2016 heeft het college van B en W het voorontwerp behandeld. Op 3 maart is er een drukbezochte informatieavond geweest. Over het algemeen waren de reacties van bewoners op het voorontwerp positief. Het voorontwerp is daarom ook niet aangepast. Wel wordt er nog verder gestudeerd op de rotonde bij de Kwartellaan. De bewoners die schriftelijk hebben gereageerd, krijgen persoonlijk bericht.

Tussen 9 februari en 3 april konden bewoners reageren op het voorontwerp. Belanghebbenden (bewoners, experts) uit de stad zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorontwerp.

Vrijgave inspraak Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR): gedeelte Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan RIS291638

Collegebesluit RIS 291637

Voorgestelde aanpassingen

 • Machiel Vrijenhoeklaan
  • Deze laan krijgt aan weerszijden 1 rijstrook in plaats van 2. Het wordt daardoor makkelijker om de weg over te steken. In de vrijgekomen ruimte komen bomen.
  • De fietspaden langs de Machiel Vrijenhoeklaan worden iets breder en komen verder van de rijbaan te liggen. 
  • De kruising met de Muurbloemweg wordt veiliger, vooral voor fietsers en voetgangers.
 • Kruising Machiel Vrijenhoeklaan met de De Savornin Lohmanlaan
  • hier komt een rotonde. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden, is het makkelijker de kruising over te steken en wordt het kruispunt veiliger.
 • Sportlaan
  • Aan de huizenkant op de Sportlaan komt een ventweg. Deze ventweg is voor verkeer van de woonhuizen en zijstraten en voor fietsers richting Kijkduin. 
  • Fietsers richting centrum krijgen een asfaltfietspad langs de Sportlaan aan de kant van de groene strook (Haagse Beek). 
  • De huidige bomen langs de Sportlaan worden vervangen door nieuwe bomen. Bij de 4 meest waardevolle bomen (hoge beeldbepalende pluimiepen) is onderzocht of ze verplant kunnen worden. Er kunnen 2 bomen kunnen goed verplant worden, voor de andere 2 is de kans op overleving redelijk. In samenspraak met de buurt worden alle 4 de bomen verplant naar een nieuwe en betere locatie in de omgeving van de Sportlaan of in de Vogelwijk.
 • Kruising Sportlaan met de Kwartellaan en Daal en Bergselaan
  • hier komen ook rotondes. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden en is het makkelijker om de kruising over te steken. Net als nu mag verkeer niet linksaf vanuit Kijkduin naar het smalle deel van de Sportlaan rijden. De bus mag die route wel nemen.
 • Groenzone op de Sportlaan tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan
  • deze zone wordt door de herinrichting ongeveer 5 meter smaller.
  • De afwateringssloot van de sportvelden wordt gedempt omdat die door het gebruik van kunstgras niet meer nodig is. Daardoor kan de Haagse Beek gedeeltelijk verbreed worden met flauwe bochten en natuurvriendelijke oevers. 
  • Ook de beplanting in de zone bij de Haagse Beek wordt verbeterd. Hier en daar worden struiken weggehaald waardoor het lichter wordt in de groenstrook.
Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)
Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)
Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Muurbloemweg en Savornin Lohmanlaan, huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)
Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Muurbloemweg en Savornin Lohmanlaan, huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)
Profiel Sportlaan tussen Savornin Lohmanlaan en Kwartellaan
Profiel Sportlaan tussen Savornin Lohmanlaan en Kwartellaan

De planning

Datum Gebeurtenis
Midden 2016 Vaststelling van het ontwerp door de gemeenteraad
Vanaf 2017 Start uitvoering van de meest projecten

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een e-mail sturen naar nwhr@denhaag.nl.

Kijk ook op:


Gepubliceerd: 
29 juni 2016
Laatste wijziging: 
25 oktober 2016