Uw zoekopdracht
Project

Verkeersvisie Scheveningen

Hoe houden we Scheveningen goed bereikbaar?

Gepubliceerd: 
23 juni 2016
Laatste wijziging: 
14 februari 2017

Regelmatig is de bereikbaarheid van Scheveningen onderwerp van gesprek. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid tijdens stranddagen en evenementen streeft de gemeente in de komende jaren ook naar een verdere groei van het aantal bezoekers aan Scheveningen.

Hoe is nu en in de toekomst Scheveningen goed bereikbaar en blijft het een aantrekkelijke (toeristische) bestemming, zonder dat de leefbaarheid wordt aangetast?

Samen met belanghebbenden

De gemeente is in januari gestart met een uitgebreid participatieproces om samen met vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners en belangenorganisaties in 3 verschillende denktanks een Verkeersvisie voor Scheveningen op te stellen. In de visie beschrijft de gemeente welke opgaven er zijn voor de komende jaren en welke keuzes daarvoor gemaakt zijn om Scheveningen bereikbaar te houden. Toekomstige ontwikkelingen rondom verkeer in Scheveningen zullen aan de visie worden getoetst.

Kurhaus Scheveningen

Planning

Het eerste concept van de Verkeersvisie Scheveningen is klaar. Eind juni en begin juli wordt deze besproken met de denktanks. De zomer gebruikt de gemeente om de Verkeersvisie af te ronden. Op donderdag 22 september is dan de laatste gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de denktanks waarna de Verkeersvisie klaar wordt gemaakt voor besluitvorming.

Bekijk ook de voorgaande bestuurlijke stukken.

Gepubliceerd: 
23 juni 2016
Laatste wijziging: 
14 februari 2017