Uw zoekopdracht

Verbeteren verkeersveiligheid Diamanthorst

Gepubliceerd: 
26 september 2016
Laatste wijziging: 
19 januari 2017

De Diamanthorst krijgt een andere indeling. Met de nieuwe inrichting is de Diamanthorst straks verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers.

In overleg met belanghebbenden uit de wijk zijn knelpunten en wensen besproken. Er is gezamenlijk gekozen om de volgende aanpassingen uit te voeren:

 • Fietsstroken aanbrengen
 • Inritconstructies bij de zijstraten aanleggen
 • Oversteekvoorzieningen voor voetgangers aanleggen
 • Verharding van parkeerstroken vernieuwen.

De huidige bomen blijven staan en krijgen meer ruimte. Straks heeft de straat van gevel tot gevel: een trottoir, bomenrij, parkeerstrook, fietsstrook, rijbaan autoverkeer, fietsstrook, parkeerstrook, bomenrij en een trottoir.

Impressie nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken
Impressie nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken

Onderhoudswerkzaamheden

Om geld en tijd te besparen, wordt de herinrichting van de Diamanthorst gecombineerd met groot onderhoud aan het asfalt.

Terinzagelegging

De ontwerptekening is van 26 september tot en met 4 november 2016 in te zien op:

 • het stadsdeelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 95: maandag tot en met vrijdag open van 7.00 tot 19.00 uur.
 • het stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70: maandag tot en met vrijdag open van 7.30 tot 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Reageren

U kunt tot uiterlijk 6 november reageren. Alle reacties en suggesties worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit om het voorontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de reacties, verder uit te laten werken. Het college neemt dit besluit naar verwachting eind 2016.

U kunt per e-mail reageren naar: verkeer@denhaag.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:

 • Gemeente Den Haag
 • Aan het college van burgemeester en wethouders
 • onder vermelding van: Inspraak herinrichting Diamanthorst
 • Antwoordnummer 1790 (geen postzegel nodig)
 • 2501 VC Den Haag

Meer informatie

Vragen kunt u stellen via het e-mailadres verkeer@denhaag.nl.

Planning van de werkzaamheden

Naar verwachting start de uitvoering in het tweede kwartaal 2017.

Gepubliceerd: 
26 september 2016
Laatste wijziging: 
19 januari 2017