Uw zoekopdracht

Verbeteren verkeersveiligheid Diamanthorst

Gepubliceerd: 
23 maart 2017
Laatste wijziging: 
28 maart 2017

De Diamanthorst krijgt een andere indeling. Met de nieuwe inrichting is de weg verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers.

In overleg met belanghebbenden uit de wijk zijn knelpunten en wensen besproken en is besloten een aantal aanpassingen te doen. Er komen:

  • fietsstroken aan weerskanten van de weg
  • inritconstructies bij de zijstraten
  • oversteekplaatsen voor voetgangers en
  • nieuw asfalt voor de parkeerstroken.

Straks heeft de straat van gevel tot gevel: een stoep, bomenrij, parkeerstrook, fietsstrook, rijbaan autoverkeer, fietsstrook, parkeerstrook, bomenrij en een stoep.

Huidige situatie Diamanthorst
Huidige situatie Diamanthorst
Tekening nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken
Tekening nieuwe inrichting Diamanthorst met fietsstroken

Onderhoudswerkzaamheden

Om geld en tijd te besparen, combineert de gemeente de herinrichting van de Diamanthorst met groot onderhoud aan het asfalt, vernieuwing van huisaansluitingen van het riool en nieuwe lantaarnpalen.

Definitief ontwerp

Direct omwonenden zijn in 2016 geïnformeerd over de herinrichting. De reacties op het ontwerp hebben geleid tot kleine wijzigingen van het voorontwerp. Op 7 februari 2017 heeft het college een definitief besluit over het ontwerp genomen. U leest meer over het definitief ontwerp in het bestuurlijk stuk: Vaststellen ontwerp en uitvoering van herinrichting Diamanthorst (RIS296282)

Planning

Op 5 april wordt er een 2e inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden over de uitvoering van de nieuwe indeling van de Diamanthorst. 

Wanneer:     woensdag 5 april 2017
Locatie:        The British School, Diamanthorst 16
Tijd:             tussen 17.00 en 19.00 uur

De uitvoering van de werkzaamheden wordt verdeeld in 3 fasen en starten naar verwachting in juli 2017. De verwachte oplevering vindt plaats in het 4e kwartaal 2017.

Meer informatie

Vragen kunt u stellen via het e-mailadres verkeer@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 
23 maart 2017
Laatste wijziging: 
28 maart 2017