Uw zoekopdracht
Project

Ontwerp nieuwe inrichting Kempstraat

Gepubliceerd: 
27 oktober 2016
Laatste wijziging: 
09 november 2016

De Kempstraat, tussen het Hobbemaplein en de Schalk Burgerstraat is vooral voor fietsers onveilig en is hard toe aan een nieuwe inrichting.

Voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten is de Kempstraat een hoofdroute. Het is één van de toegangswegen tot de Haagse Markt.

De problemen

De grootste problemen in de Kempstraat zijn:

 • het laden en lossen van goederen op de rijbaan
 • het parkeren op plekken waar het niet mag
 • de zeer drukke stoepen
 • veel overstekende voetgangers
 • de rijsnelheid in de rustige uren.

Het ontwerp

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Veel bewoners en ondernemers uit de straat zijn hierbij betrokken geweest. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een voorontwerp voor herinrichting. Het voorontwerp bestaat uit extra brede stoepen en een smallere rijbaan. Om ruimte te maken voor deze brede stoepen, vervalt het parkeren aan één kant. Op 27 september 2016 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het voorontwerp.

Voorontwerp bekijken

Het voorontwerp is te bekijken via de Bestuurlijke stukken op de website van de gemeente Den Haag.

Verkeersveiligheid

Het kruispunt Schalk Burgerstraat/Kempstraat wordt anders. Om te zorgen dat de straat mooier wordt en het verkeer veiliger, worden de volgende maatregelen genomen:

 • Er komen meer en bredere laad- en losplekken met duidelijke tijden.
 • Er komt een zebrapad.
 • Er komen meer bomen.
 • Het gemeentelijke handhavingsteam en de politie handhaven meer op parkeerovertredingen.

Parkeren

Het parkeren vervalt aan één zijde van de Kempstraat (de kant van de Haagse Markt met de even huisnummers). Ook voert de gemeente een zogenoemd winkelstraatregime in. Dat betekent dat u overdag betaalt voor het parkeren en alleen ’s avonds kunt parkeren met uw vergunning. Ook zal de gemeente samen met de exploitant het gebruik van de parkeergarage in de Wolmaransstraat stimuleren.

Herinrichting Schalk Burgerstraat

Ook de Schalk Burgerstraat krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. De weg krijgt tussen de Paul Krugerlaan en de Hoefkade eenrichtingsverkeer, richting de Hoefkade. Door deze aanpassing is het mogelijk om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Het kruispunt met de Schalk Burgerstraat en de Kempstraat wordt hierdoor anders. De gemeente informeert u hier apart over met het project 'sterfietsroute Centrum - Wateringseveld'.

Groen

Om de Kempstraat mooier te maken, plant de gemeente een aantal bomen in de bredere stoepen, zoals in het bredere deel van de Kempstraat richting de De la Reyweg.

Inspraakprocedure

U kunt van 4 oktober tot en met 13 november 2016 formeel reageren op de plannen. U kunt alle stukken inzien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70, open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Reageren:

 • Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:
  College van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC Den Haag, onder vermelding van 'inspraak Kempstraat' (een postzegel is niet nodig). 
 • Reageren via e-mail kan ook: verkeer@denhaag.nl.

Planning na inspraak

Alle reacties en suggesties op het concept voorontwerp worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld. Op basis daarvan neemt het college het besluit om het voorontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder uit te laten werken. Waarschijnlijk neemt het college dit besluit eind 2016.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten in het najaar van 2017. U ontvangt tegen die tijd meer informatie over de werkzaamheden.

Gepubliceerd: 
27 oktober 2016
Laatste wijziging: 
09 november 2016