Uw zoekopdracht
Project

Onderhoud Raamweg - Koningskade

Gepubliceerd: 
21 april 2017
Laatste wijziging: 
21 april 2017

Vanaf 26 maart 2017 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de belangrijke route Raamweg-Koningskade-Zuid-Hollandlaan. De Raamweg is dan ruim 2 maanden grotendeels afgesloten en op de Koningskade zijn afsluitingen. Verkeer in heel Den Haag gaat hier iets van merken. Op veel plaatsen zal het extra druk zijn op de weg. Op 1 september 2017 is het werk klaar.

Werkzaamheden aan de Raamweg (foto: Valerie Kuypers)

De Raamweg-Koningskade-Zuid-Hollandlaan is een van de drukste routes tussen het centrum van Den Haag en Scheveningen. Dagelijks rijden er zo’n 60.000 voertuigen. Vanaf dit voorjaar vervangt Den Haag hier de riolering. Het riool is op sommige plaatsen al bijna 100 jaar oud. Omdat het riool meer dan 4 meter diep ligt, moet hiervoor de hele weg open. Ook komt er nieuw asfalt en wordt het fietspad vernieuwd. Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Verkeershinder

De werkzaamheden op de Raamweg-Koningskade zorgen voor veel verkeershinder. Weggebruikers in de directe omgeving krijgen te maken met afsluitingen en extra drukte, met name in Benoordenhout en Archipelbuurt. Ook op andere plekken in Den Haag zal het drukker zijn.

Planning

Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden opgeknipt in 3 delen:

 • 26 maart tot en met 23 april 2017: de eerste 4 weken van de werkzaamheden is de Raamweg richting de A12/Utrechtsebaan dicht. Het verkeer richting Scheveningen kan de Raamweg gewoon blijven gebruiken. In deze periode is de Raamweg 2 weekenden helemaal dicht tussen de Javastraat en de Groenhovenstraat:
  • van vrijdag 7 april (20.00 uur) tot en met maandag 10 april (6.00 uur) en
  • van vrijdag 14 april (20.00 uur) tot en met maandag 17 april (6.00 uur).
 • 24 april tot en met 23 juni 2017: 9 weken lang is de Raamweg in beide richtingen dicht tussen de Mauritskade en de Laan Copes van Cattenburch. Verkeer kan dan nog wel vanaf de Koningskade de Mauritskade op. Na 4 weken is het weer mogelijk om vanaf de Javastraat richting de A12 te rijden. Eind mei is de Zuid-Hollandlaan ’s nachts een week afgesloten.
 • 24 juni tot en met 1 september: werk op en rond de Wassenaarseweg. In de laatste fase van het onderhoud zijn de werkzaamheden op de doorgaande route rond 26 juni voorbij. In Benoordenhout en de Nassaubuurt is de hinder nog steeds groot, maar voor de rest van de stad is de overlast een stuk minder. Tijdens deze fase is de Wassenaarseweg in beide richtingen afgesloten. Ook zijn er werkzaamheden op de Oostduinlaan.

Voorbereid op weg

Via onder meer Google Maps of verkeersinformatie van de ANWB en de Verkeers Informatie Dienst (VID) ziet u snel waar het druk is op de weg. Probeer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. En als het kan, vermijd dan de spits.

Blijf op de hoogte met de Raamweg-app

Om weggebruikers te informeren over actuele hinder en nieuws rond de werkzaamheden op de Raamweg-Koningskade is er een app gemaakt. Bij onvoorziene afsluitingen op de doorgaande wegen of extra vertraging van meer dan 45 minuten, verstuurt de gemeente een pushbericht.
De app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows en is te vinden in de Appstore, bij Google Play en de Microsoft Store. Zoek op 'Raamweg.'

Omleidingsroutes

De gemeente zet elektronische routeborden in die aangeven wat op dat moment de snelste route is. De omleidingen kunnen dus per dag verschillen. Als u de aanwijzingen volgt, rijdt u over de meest optimale route.

 • Als de Raamweg-Koningskade is afgesloten, kan het verkeer de stad bereiken via de S200 (buitenring). U kunt dan bovenlangs via de N440 (Hubertustunnel) en de N14 (Sijtwendetunnel) of onderlangs via de N211 (Lozerlaan).
 • Verkeer in de wijken rond de Raamweg-Koningskade kan via de vaste omleidingsroutes langs de werkzaamheden.
 • Woont u in 1 van de wijken rond de Raamweg-Koningskade? Dan kunt u op de website www.raamwegdenhaag.nl meer informatie vinden over de omleidingsroutes per woonwijk.

Bereikbaarheid

De gemeente doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de stad bereikbaar blijft. De werkzaamheden die de grootste hinder veroorzaken, zijn zo gepland dat ze zo kort mogelijk duren. De aannemer is in dubbele ploegen aan het werk, van 6.00 tot 22.00 uur. Van april tot en met juni wordt er ook op zaterdag gewerkt. Een aantal weekenden gaat het werk dag en nacht door.

Om het verkeer te laten doorrijden komen er de volgende maatregelen:

 • Elektronische routeborden leiden het verkeer over de randwegen rond Den Haag.
 • Verkeerslichten op grote kruispunten worden zo ingesteld dat doorgaand verkeer zo vlot mogelijk kan doorrijden. Ook komen er verkeersregelaars.
 • Er komen maatregelen tegen sluipverkeer in de omliggende wijken. Bijvoorbeeld door op een aantal plaatsen in woonwijken eenrichtingsverkeer toe te passen. Verkeer wordt om de wijken heen geleid. Er zal continu overleg zijn met bewonersorganisaties in de wijken over verkeersmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden blijft de gemeente het sluipverkeer in de gaten houden, zodat ze snel kan ingrijpen als dat nodig is.
 • Bij pechgevallen of andere incidenten op de omleidingsroutes moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden om nog meer vertraging te voorkomen. Hiervoor staan extra bergingsvoertuigen langs de weg klaar.
 • De omgeving van de Raamweg-Koningskade blijft bereikbaar met het openbaar vervoer, vooral met de tram. Fietsers en voetgangers hebben weinig last van de werkzaamheden.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn openbare parkeerplekken binnen het werkgebied, niet bereikbaar. Met bedrijven en organisaties die langs de weg parkeerplekken hebben, worden afspraken gemaakt.  
 • Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Waar nodig legt de aannemer tijdelijk loopschotten neer.

Hinder en overlast

Machines en waterpompen veroorzaken enige geluidshinder. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken, onder meer door aan- en afvoer van materialen zo te plannen dat er zo min mogelijk vrachtwagens hoeven te rijden. Op de Raamweg is onder de rijbaan aan de kant van de gracht een lichte verontreiniging gevonden. Die wordt door een gespecialiseerde ploeg opgeruimd. Dit zorgt niet voor extra overlast.

Huisvuil

Er komen tijdelijke locaties waar bewoners hun huisvuil kwijt kunnen. Deze plekken worden met borden aangegeven.

Rioolaansluiting

De rioolhuisaansluiting van woningen en bedrijven wordt niet afgesloten, tenzij dit nodig mocht zijn. Dan krijgen bewoners daarover tijdig bericht. Voor zover nu bekend zal dit bij een aantal panden aan de Oostduinlaan het geval zijn.  

Bouwtelefoon/e-mail

Omwonenden die direct last hebben van de bouwplaats of hun huis/bedrijf moeilijk in komen, kunnen contact opnemen met aannemer Dura Vermeer, via telefoonnummer 06 - 53 59 93 95 of door een e-mail te sturen naar raamweg@duravermeer.nl.

Inloopochtend

Op de hoek van de Raamweg-Wassenaarseweg komt een bouwkeet te staan, van waaruit de werkzaamheden gecoördineerd worden. Vanaf 30 maart houdt de aannemer elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur een inloopochtend, waar u met uw vragen terecht kunt. 

Meer informatie?


Gepubliceerd: 
21 april 2017
Laatste wijziging: 
21 april 2017