Uw zoekopdracht

Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018

Gepubliceerd: 
17 maart 2016
Laatste wijziging: 
06 januari 2017

In het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 staan alle plannen die de gemeente heeft voor nieuwe, betere fietsroutes, geasfalteerde fietspaden en extra fietsenstallingen. Ook de eisen voor het aantal fietsplekken bij bedrijven staan hierin beschreven.

Vrijliggend fietspad

De komende jaren investeert de gemeente Den Haag € 13 miljoen in de aanleg van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Ook wil de gemeente 17.000 extra fietsparkeerplaatsen maken. Steeds meer Hagenaars nemen de fiets. Het gebruik van fietsen is tussen 2010 en 2014 met 12% gegroeid. De gemeente wil het fietsgebruik nog verder laten groeien: tot 2020 met 30% en tot 2050 met 50%.

Fietsnetwerk en verkeersveiligheid

Een goed netwerk van fietsroutes is belangrijk voor de verdere groei van fietsgebruik. Mensen moeten zich veilig, snel en comfortabel op de fiets door de stad en de omgeving kunnen verplaatsen. De fiets wordt zo een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Daarbij blijft de verkeersveiligheid voor vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren belangrijk. De belangrijkste zaken voor de gemeente zijn:

 • een betere positie en doorstroming op 10 drukke kruispunten
 • aanpak van kleinere knelpunten naar aanleiding van meldingen van fietsers
 • verbetering van de verkeersveiligheid op drukke schoolroutes
 • lessen op basis- en voortgezet onderwijs
 • aanleg van 15 ontbrekende schakels in het hoofdroutenetwerk en het recreatieve netwerk
 • afmaken van 7 sterfietsroutes, start planvoorbereiding 3 nieuwe sterfietsroutes
 • asfalteren van 10 kilometer tegelfietspad
Fietsenstalling Spuiplein

Fietsen stallen

Om meer mensen op de fiets te krijgen, is het belangrijk dat mensen de fiets goed kunnen stallen. Onvoldoende stallingsplekken zorgen voor overlast op straten en stoepen door gestalde fietsen. Veel nieuwe stallingsvoorzieningen die in de binnenstad en bij de stations worden gebouwd, zijn de komende periode klaar. De gemeente wil met acties en campagnes fietsers verleiden de stallingen ook echt te gebruiken. Samengevat komen er de volgende fietsparkeerplaatsen bij:

 • 2.500 in de binnenstad
 • 8.700 in nieuwe stalling onder het Koningin Julianaplein
 • 1.100  bij de Anna van Buerenstraat bij Den Haag Centraal
 • 2.500 bij het station Hollands Spoor aan de Laakhavenzijde
 • 800 bij het station Laan van NOI en 70 bij station Moerwijk
 • voorbereiding voor het maken van 1.600 plekken in het Hofkwartier en Pleinkwartier

Alle stallingen in de binnenstad, Scheveningen en Kijkduin zijn gratis. Bij diverse Biesieklette stallingen zijn rolstoelen, OV-fietsen en kinderbuggy's te huur. Daarnaast heeft de gemeente de subsidieregeling voor buurtstallingen verlengt tot 1 maart 2018.

Fietsparkeernormen bij bouwplannen

Om te zorgen dat zo min mogelijk fietsen op straat gestald worden hanteert de gemeente Den Haag parkeernormen voor fietsen bij nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.

Den Haag Fietsstad

Den Haag moet een echte fietsstad worden. Dat is belangrijk, want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare, bereikbare en gezonde stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte. Het Meerjarenprogramma Fiets is het resultaat van nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en belanghebbenden.

Gepubliceerd: 
17 maart 2016
Laatste wijziging: 
06 januari 2017