Uw zoekopdracht

Wijzigingen kinderopvang en peuterspeelzalen

Gepubliceerd: 
16 november 2015
Laatste wijziging: 
17 november 2015

Heeft u een kindercentrum, gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal en gaat u iets veranderen? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Als houder van een kindercentrum, gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal moet u wijzigingen direct bij de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld als het aantal opvangplaatsen wijzigt of als u gaat verhuizen.

Wijzigingsformulier

U kunt wijzigingen alleen doorgeven met een wijzigingsformulier. U vindt het formulier op de website van de Rijksoverheid. Er zijn wijzigingsformulieren met toelichting voor alle opvangvormen.

Let voor het in behandeling nemen van uw wijzigingsformulier op de onderstaande punten:

  • Is het formulier volledig en correct ingevuld?
  • Zijn de bijlagen compleet? Indien de aanvraag per e-mail wordt verstuurd kunnen er maximaal 10 bijlagen meegezonden worden.
  • Is het formulier ondertekend door de houder of een handelingsbevoegde?

Het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen kunt u sturen naar:

Gemeente Den Haag
Afdeling Onderwijszaken
Onder vermelding van 'Register Kinderopvang'
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
Of mail naar registerkinderopvang@denhaag.nl

Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor meer informatie over gegevens in het register.

Verhuizing

Bij een verhuizing dient u het volgende in te dienen:

  • een aanvraagformulier voor de nieuwe locatie
  • een wijzigingsformulier om de oude locatie te verwijderen uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Zie ook

Aanmelden in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Gepubliceerd: 
16 november 2015
Laatste wijziging: 
17 november 2015